Sædanalyser i Afdeling for Vækst og Reproduktion

Information til alment praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger

Når der sendes rekvisition, bør der også af den praktiserende læge udleveres en kopi til mændene af det relevante vejledningsskema, som kan hentes nedenfor. I vejledningen er udførlig information om afleveringsproceduren, inklusiv information om at overholde ejakulations-abstinenstid på mindst 48 timer.

Vejledningsskemaer

Booking af tid

Henvisning af patienter fra hospitalsafdelinger til sædanalyse

Patienter fra hospitalsafdelinger skal henvises via almindelig henvisning med oplysning om ønsket analyse og en medfølgende kort anamnese. Disse patienter vil modtage et indkaldelsesbrev fra Afdeling for Vækst og Reproduktion.

 

Information til mænd, der af egen læge er henvist til sædanalyse på Rigshospitalet

Du skal selv booke tid til aflevering af sædprøve. Book tid og få flere vigtige informationer om sædanalysen på www.RegH-Saedlab.dk.


 > Læs mere om sædanalyserne i Afdeling for Vækst og Reproduktion

​ > Læs mere om Sædlaboratorie 9532

Redaktør