Ungeambassadør udviklingsprojekter

Projektkategorier


Informationsmateriale

”Ungepjece”
Pia Lodahl (Børneafd. A, AUH, Skejby), Hold 2013

Pjece – Velkommen i afdelingen
Christine Smed (Børne og Ungeafdelingen E120, Herlev Gentofte Hospital), Hold 2015


Pleje af den unge patient

Ungefokus i medicinsk gastroenterologisk afd.
Anne Pettersen og Christina Jensen (Gas. Med. amb. afd. 3164 og Gas. Med. sengeafsnit afd. 3124), Hold 2012

Udvikling og optimering af plejen til unge patienter
Tanja Rosenberg (Vækst og reproduktion amb. afd. 9541), Hold 2012
 
Samarbejdet mellem sygeplejersken og den unge indlagte patient
Krestine Vinther-Nielsen, (Semiintensiv børneafd. 5061), Hold 2015
 

Transition

Transfer af unge med cystisk fibrose fra børne- til voksenregi
Doris Thomsen, Rie S. Dalager og Maria Brask (Cytisk fibrose afd. 3062 og BørneLungeCenteret afd. 5004), Hold 2011

Etablering af forældreaftener i Rigshospitalets Hjerteambulatorium 5004
Inger Merethe Filipsen (Børnekardiologisk amb. afd. 5004), Hold 2012 

Koordineret transferforløb for unge hjertetransplanterede patienter
Karina Thorbjørnsen (Hjertecenteret afd. 2153/4), Hold 2013
 
Transferprogram for unge nyresyge fra børne- til voksenafdelingen på AUH
Annalise Fabricius (Nefrologisk voksen amb., AUH, Skejby), Hold 2015
 
Implementering af transitionsskive i Klinik for Allergi
Majbrit Høite Hansen (Klinik for allergi, Gentofte Herlev Hospital), Hold 2015
 
Ungekonsultationer i fem forskellige ambulatorier i BørneUngeAfdelingen, RH
Susanni Reinholdt, Louise True, Heidi Kirkebye, Line Knudsen og Helle W. Nielsen (Reumatologisk børneamb. afd. 4272, DanskBørneLungeCenter afd. 5003, Børneonk. amb. afd. 5002, Børnekir. sengeafd. 4053, Hepatologisk børneamb. afd. 4271), Hold 2015
 

Uddannelse af personale

Fyraftensdialogmøde med fokus på unge hæmatologiske patienter
Maiken Hjerming (Hæmatologisk afd. 4054/5052), Hold 2011

”Hype den unge patient”
Susanne Christensen (Kardiologisk afd. 3143/4), Hold 2011
 
Undervisning i ungesygepleje
Anja Jacobsen og Maria Engholm Pedersen (Semiintensiv børneafd. 5061), Hold 2013
 
Fyraftensmøde
Cecilie Boye Filstrup (Hæmatologisk afd. 4033), Hold 2013

De unge kræver bedre kommunikation
Helle Jensen (Børne- og Ungeafd., Nordsjællands Hospital, Hillerød), Hold 2013
 
Oplæring af kollegaer i den unge patient
Alexander Mourad Jensen (Børneonk. afd. 5054), Hold 2015
 
Information til vikarer om ungepatientgruppen
Alice Johanne Iversen (Intern Vikarservice, RH), Hold 2015
 
Projekt Ung på Børnekirurgisk Klinik
Jimi Juncker og Helene Louise Bruhn Sands (Børnekir. sengeafd. 4053), Hold 2015
 
Implementering af VIP på afdelingen CA
Line Møller Mikkelsen (Gaskir. sengeafd. 3124), Hold 2015
 

Ungegrupper

Weekend for unge med brandsår
Karen Dahl (Plastikkir. afd. 2103/4), Hold 2011
Mette Diget Christensen (Plastikkir. afd. 2103/4), Hold 2012
 
Ungeeftermiddag for teenagere med primær Cilie Dykinesi
Gitte Clausen og Majbritt Presfeldt (DanskBørneLungeCenter afd. 5003), Hold 2012
 
Ungegruppe for unge med Cystisk Fibrose
Irma Thorsen (Center for Cystisk Fibrose, AUH, Skejby), Hold 2013
 
Semistruktureret gruppeinterview for unge med svær fødevareallergi
Astrid Frostholm Møller (Astma-Allergi, Gentofte), Hold 2013
 
 

Ungekonsultation

Ungekonsultationer
Rikke Karlsen (Børnekardiologisk amb. afd. 5004), Hold 2011
 
Ungekonsultationer
Claudia Fischer (Neuropædiatrisk amb. afd. 5003), Hold 2011
 
Præ- og postoperativ samtale med hjerteunge
Viktoria Kruse (Børnekardiologisk afd. 4144), Hold 2012
 
Ungekonsultationer på HCA Børnehospital
Julie Olesen (Børneafd., HCA Børnehospital, Odense), Hold 2013

Ung med CF? – Brug diætisten
Ghita Brekke (BørneErnæringsEnheden afd. 4094), Hold 2013
 
Sygeplejekonsultationer i Adolescensklinikken
Sussi Larsen (Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Gentofte Herlev Hospital), Hold 2015
 
Implementering af ungesamtaler i afsnit A20, AUH, som en kommunikationsstrategi til at bringe den unge patients levede liv i spil under behandling
Lise Jensen (Børneonk. sengeafd., AUH, Skejby, Hold 2015
 
Ungesamtaler – implementering af HEADS i rehabiliteringssamtaler med unge patienter
Mia Andersen-Hald (Hæmatologisk amb. afd. 4222, Hæmatologisk Enhed 3), Hold 2015
 
Udeblevne unge i ambulatoriet for cystisk fibrose
Christine Knudsen (Infektionsmed. afd. 8642 og Ambulatoriet for cystisk fibrose afd. 8622), Hold 2015
 
Ungespor i ambulatoriet
Mette Buur (Hæmatologisk Ambulatorium Klinik, Enhed 1), Hold 2015
 

Ungevenlig indretning

Projekt ungdomsstue
Hedda Løvenhøj (Børnekir. afd. 4053), Hold 2011

Ungeopslagstavler
Maria Bennedsen, Hold 2011
 
Genetablering af ungdomsrum 5054
Pernille Lindberg og Line Jacobsen (Børneonk. afd. 5054), Hold 2012
 
Etablering af ’ungevenlig’ stue
Julie Reinhardt Christensen (Thoraxkir. afd. 3153/4), Hold 2012
 
Etablering af ungerum på 5051
Mathilde Nielsen (Børneonk. afd. 5054), Hold 2015

Redaktør