Konsultationer

En etisk konsultation medvirker til at afklare, opstille og præcisere dilemmaer.  Under konsultationen kan komiteens medlemmer desuden bidrage med viden om jura, regler og etik.

​​​​​

Indhold og varighed
En etisk konsultation med komiteen vil foregå med minimum 3 medlemmer fra komitéen. Der vil være både ansatte på Rigshospitalet og ansatte fra andre steder. Derudover deltager som minimum den behandlingsansvarlig læge (BAL) og den plejeansvarlige sygeplejerske (PAS) samt andre relevante personer fra den afdeling, der ønsker konsultationen. Forvaltningslovens regler om habilitet er gældende for medlemmer af Klinisk etisk komités deltagelse i arbejdet og de enkelte konsultationer.


Formål
Det er målet, at den Kliniske Etiske Komite for Pædiatri kan medvirke til at præcisere dilemmaer, kortlægge interessenter, afdække evt. interessekonflikter, opstille handlemuligheder og sandsynlige konsekvenser af disse. Komiteen giver ikke bindende råd og træffer ikke beslutninger.


Omfang
Komiteen vil i en forsøgsperiode på et år tilbyde konsultationer i et omfang på op til en gang per måned til alle, der behandler børn og unge på Rigshospitalet.


For yderligere information, kontakt:
Formanden for Rigshospitalets Etiske Komite
Professor i neuropædiatri​, Peter Uldall
Se kontaktoplysninger


Fakta om Kliniske Etiske Komiteer i Danmark

Der findes i dag 10 kliniske etiske komiteer i Danmark, men ingen omhandler specifikt etiske problemstillinger omkring behandling og pleje af børn og unge​. Der findes ingen nationale retningslinjer eller krav til etiske komitéer i Danmark. Redaktør