​Alle faggrupper, der har brug for hjælp til afklaring og drøftelse af etiske/moralske problemstillinger og dilemmaer, der vedrører behandling af børn og unge​ på Rigshospitalet, kan henvende sig til komiteen - uanset hvilket center på Rigshospitalet, man tilhører.

Komiteens arbejde

Komiteens arbejde vil være følgende:
  • Tilbyde konsultationer
  • Udgive retningslinjer for forberedelsen og afholdelsen af de etiske konsultationer
  • Afholde et halvdagsseminar om klinisk etik med pædiatrisk perspektiv.​Komiteens medlemmer

Gitte Petersen
Klinisk sygeplejespecialist, børneonkologi 
Afdeling for Børn og Unge, Juliane Marie Centret
Rigshospitalet
(formand)

Gorm Greisen
Professor emeritus
Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Juliane Marie Centret
Rigshospitalet

Sanne Allermann Beck
Chefsygeplejerske
Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Juliane Marie Centret

Birte Hagelund
Spastikerforeningen
Forælder til barn med cerebral parese
Skolelærer

Jeanette Ladegaard Knox
Filosof
Klinisk etiker
Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

Ester Holte Kofod
Psykolog
rådgiver i Landsforeningen Spædbarnsdød

Line Kessel
Overlæge
Afdeling for Øjensygdomme, HovedOrtoCentret
Rigshospitalet

Thomas Ploug
Professor i anvendt Etik
Aalborg Universitet

Astrid Sehested
Overlæge
Afdeling for Børn og Unge, Juliane Marie Centret
Rigshospitalet  ​

Peter Uldall 
Professor emeritus
Afdeling for Børn og Unge, Juliane Marie Centret
Rigshospitalet 

Karin Sundberg
Overlæge
Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, Juliane Marie Centret
Rigshospitalet

Lone Nikoline Nørgaard
Overlæge
Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, Juliane Marie Centret
Rigshospitalet​

Lone Graff Stensballe
Professor
Afdeling for Børn og Unge
Rigshospitalet

Lotte Mørk
Hospitalspræst