Patientidentifikation i fokus - Et undervisningsmateriale

​Børneonkologisk Afdeling på Rigshospitalet har udviklet dette undervisningsmateriale til sundhedsfagligt personale om patientidentifikation.

Tegning der siger "Tryg børnepatient - brug identifikation"

Om undervisning​smate​rialet

Undervisningsmaterialet består af syv situationer fra dagligdagen (se boksen til højre).
De kan bruges til undervisning hver for sig, eller som et samlet undervisningsmateriale om patientidentifikation.
Nogle af situationerne illustrerer den korrekte handlemåde, mens andre af situationerne både indeholder noget rigtigt og noget forkert.

Patientidenti​​fikation - et krav

I RegionH, og Rigshospitalet har en vejledning for arbejdsrutiner, der foreskriver, at man bruger følgende rutiner:

  • Alle ansatte bruger patientens fulde navn og cpr nummer i definerede situationer og at patienten skal deltage i denne proces
  • Alle patienter bærer ID-patient armbånd med fulde navn og cpr-nummer, under hele deres indlæggelse.

Desværre viser flere utilsigtede hændelser og audits, at vi ikke konsekvent bruger arbejdsrutinerne.
Derfor har vi udviklet dette undervisningsmateriale for at skærpe de ansattes fokus på identifikation på en inspirerende måde.
Undervisningsmaterialet er udviklet af Børneonkologisk Afdeling Rigshospitalet i samarbejde med Kvalitetskoordinator i JMC, Birgit Simonsen, med støtte fra Trygfonden.

Børneonkologisk Afdeli​​ng 5054

Onkologisk Børneafsnit er en højt specialiseret afsnit, hvor børnenes behandlings- og plejeforløb er lange og komplekse.
Alle de 7 situationer er repræsentative og kunne ligeså godt kunne være foregået på en anden afdeling - børne- som voksenafdeling.​
Redaktør