​​

Vibeke Zoffmann

Leder af Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed på Rigshospitalet​

Vibeke Zoffmanns overordnede forskningsfelt er translationel empowerment, med andre ord virkeliggørelse af empowerment, i sundhedsvæsenet. Arbejder især med interventioner, men også med udvikling af måleredskaber, såkaldte PRO-værktøjer.

For at lykkes med empowerment må professionelle kunne kommunikere effektivt og personrettet således, at beslutningstagning baseres på en evidens, der ikke kun er generel, men også personspecifik. 

Vibeke Zoffmann har udviklet tre groundede teorier, som forklarer centrale barrierer, der hindrer empowerment i relationen mellem patient og professionel. På baggrund af teorierne og deltagerbaseret forskning udviklede hun Guidet Egen-Beslutning (GEB). 

Guidet Egen-Beslutning er en metode, der er udviklet i vanskelig diabetesomsorg (læs Vibeke Zoffmanns ph.d. afhandling: Guided Self-Determination - a life skills approach developed in difficult Type1 diabetes) og fremmer gensidig problemløsning og fælles beslutningstagning (shared decision-making). Metoden sikrer, at patienter involveres i mestring af egne sundhedsudfordringer. 

Vibeke Zoffmanns Guidede Egen-Beslutning er tilpasset en lang række andre langvarige eller kroniske tilstande, både somatiske og psykiatriske (se Vibeke Zoffmanns refleksionsark).


​Publikationer

Publikationer i PURE 

Publikationer i PubMed 

Se Vibeke Zoffmanns profil på ResearchGate


For yderligere oplysninger, kontakt:
vibeke.zoffmann@regionh.dk


Redaktør