Forskningsenheden KBS er en tværfaglig forskningsenhed under Juliane Marie Centret, som blev oprettet i 2008 og ledet af jordemoder Hanne Kjærgaard ind til 2013, hvorefter Sygeplejerske Vibeke Zoffmann i 2014 overtog ledelsen.

I KBS er forskere med forskellig sundhedsprofessionel baggrund samlet i et forskningsfællesskab inden for emner relateret til børn, unge, kvinder og familier og deres behov for forebyggelse og behandling af akutte og kroniske tilstande. 

Forskningen er både beskrivende og eksperimentel, og de anvendte designs rummer både kvalitative, kvantitative og blandede metodiske tilgange. Udvikling og testning af interventioner til fremme af person- og familiecentreret tilgang på et højt specialiseret hospital, er særligt prioriteret. Dette omfatter også digitale interventioner, ligesom også udvikling af Patient Reported Outcome (PRO) finder sted.    

Lokalt samarbejde

På KBS er det intentionen at fremme inspiration og erfaringsudveksling i forskningsarbejdet på tværs af faggrupper og traditioner. Der afholdes afdelingsmøder månedligt, hvor forskerne på skift fremlægger deres forskningsprojekter med efterfølgende diskussion af metoder etc. 

Unge forskere i KBS støttes gennem netværk for Ph.d.-studerende og post.doc. forskere

Samarbejde med de kliniske enheder på RH prioriteres højt bl.a. gennem anvendt forskning. 

I Børnekirurgisk afsnit, BUKIR gennemføres en værdibaseret intervention for personale, børn/unge og forældre, der samarbejder om håndtering af langtidsindlagte kronisk syge og børn med pådraget traume. 

I den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende afprøves værdibaseret 

Nationalt samarbejde

Forskere i KBS samarbejder nationalt med forskere på danske universiteter, f.eks. SDU, AU, AAU, DTU og CBS, hvoraf en del arbejder med anvendt forskning på hospitaler og i tværsektorielle institutioner.  

Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejdes der med forskere i Australien (Deakin University), GB (Kings College), Island (University of Akureyri), Norge (Oslo University; Bergen, Høgskulen på Vestlandet; Stavanger University), Sverige (Karolinska) og USA (CHORI).

Der er tilbagevendende forskningsseminarer hvert andet år eller årligt i forskningsgruppen ScanTRICC (Scandinavian initiative of TRanslational Interventions in Chronic Conditions) med 

ScanTricc (Translational Interventions assisting people to live well with Chronic Conditions – a Scandinavian research initiative) står for Translationelle Interventioner der skal hjælpe folk til at leve godt med kroniske lidelser og er et skandinavisk forskningsinitiativ. Netværk består af tværfaglige forskere, der arbejder inden for 

1) translationel interventionsforskning og 
2) innovationer i rådgivning og støtte til mennesker, der sigter til at leve godt med kroniske tilstande. Netværket afholder et årligt videnskabeligt netværksmøde, som i efteråret blev afholdt i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed for medlemmer.

Der er på nuværende tidspunkt 22 medlemmer af netværket.

Samarbejdet i netværk har flere formål

  • Udveksling og fremme innovative ideer
  • Diskuterer måder at overvinde centrale udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af komplekse interventioner
  • Udbrede lovende interventioner
  • Offentliggørelse af teoretiske og metodiske papirer, der belyser udfordringer i hele det translationelle kontinuum fra grundforskning, tidlig translation, sen translation, formidling til vedtagelse.
  • Præsentere og kritisk undersøger løbende translationel forskning, der udvikler viden, der baner vejen for realisering i klinisk praksis.
  • Fremme internationalt samarbejde og fremme udveksling af forskere.
  • Fremme internationale forskningsmiljøer befordrende for ph.d. og post doc forskere
Deltagelse i netværket kræver udfyldelse af medlemsformular, som du finder på ScanTRICC.org

Medlemskab er ansøgt om ved at udfylde et ansøgningsskema, herunder et kort CV og en beskrivelse af igangværende og tidligere deltagelse i personcentrerede og / eller empowerment baserede interventioner. For at blive optaget som medlem, skal ansøgerne have en ph.d. eller arbejder på hans eller hendes afhandling som en ph.d. kandidat.

For mere information, kontakt:
Vibeke Zoffmann
Redaktør 
 
En undergruppe til ScanTRICC er GREAT (Guided Self-Determination Research and Training group), som består af forskere med særlig interesse til Guidet Egen-Beslutning (GEB).

Læs mere om