Om Guidet Egen Beslutning

​Hvad er Guidet Egen Beslutning? 

Guidet Egen Beslutning (GEB) er en metode til refleksion, samarbejde og forandring. 

GEB gør brug af refleksionsark, der udfyldes hjemme af patienten som forberedelse til dialog med den sundhedsprofessionelle. Patienten får herved indsigt i egne reaktioner og bliver i stand til at udtrykke det, der er svært eller udfordrende i dagligdagen med sygdommen. Det øger opmærksomheden på egne værdier og mobiliserer nye muligheder for at gennemføre en ønsket forandring. GEB er fleksibel og let at dosere til den enkeltes behov.

GEB er baseret på empowerment, idet den oprindeligt er udviklet inden for kompleks diabetes til at overkomme barrierer, der hindrer empowerment i relationen mellem patient og professionel. GEB findes i en generisk version og er desuden tilpasset til en lang række kroniske eller langvarige sygdomme.

Hvorfor Guidet Egen Beslutning?

Dialogen er kørt fast. Der mangler motivation og fokus i samtalen, og vi gentager os selv, uden at det fører til nogen forandring. Den situation kender de fleste praktikere, der arbejder med patienter med kroniske tilstande. Vibeke Zoffmann har udviklet GEB-metoden med det formål at hjælpe patienter til afklaring og forandring, når det er svært.

Når
GEB-metoden lykkes, vil patienterne opleve at få

  • Afklaret deres situation og få motivation og nye idéer til at ændre netop dét, hver enkelt ønsker at ændre
  • Lettere ved at løse problemstillinger, som de hidtil har haft svært ved
  • Højere livskvalitet samtidig med at deres tal også rykker sig.Redaktør