Nyhedsarkiv

December 2012:Ny forskning om diffusionskapacitet
Scholarstipendiat og lægestuderende Astrid Bøgelund Thomas har i det seneste år forsket i lungernes diffusionskapacitet. Diffusionskapaciteten er nedsat hos børn med især interstitielle lungelidelser og hos hjertesyge børn. Astrid har målt diffusionskapaciteten på 300 raske børn og unge, for at kunne bestemme et normalområde for diffusionskapaciteten. Dette normalområde skal bruges til bedre at kunne vurdere, diagnosticere og behandle lungesyge børn i Danmark.
Artiklen om ovenstående emne forventes at være klar i begyndelsen af det nye år.


August 2012: Ny bioanalytiker
Nadia Munir er vores nye bioanalytiker. Nadia tager over efter Dinah Dufour, og skal dermed varetage afdelingens lungefunktionsmålinger.
 

August 2012: DBLC i Lungenyt 3, 2012 
Medlemsbladet "Lungenyt", der udgives af Danmarks lungeforening, bringer i denne udgave en artikel om Dansk BørneLungeCenter.


Juni 2012: Årsmøde i Danmarks lungeforening
Torsdag d. 7. Juni blev der afholdt årsmøde i Danmarks Lungeforening. Mødet blev afholdt i Ingeniørernes Hus på Kalvebod Brygge i København, og der var bl.a. oplæg fra overlæge, dr. med. Kim Gjerum Nielsen om forskning i tidlig diagnose af alvorlige lungesygdomme hos børn. Læs mere om årsmøderne og andre arrangementer på ​www.lunge.dk


Maj 2012:Kursusdag for familier med lungesyge børn
Netværkværk for familier med alvorligt lungesyge børn og Dansk Børnelungecenter holdt lørdag d. 12. maj en kursusdag for forældre på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia. Kurset bød på socialt samvær, workshops og faglige oplæg om chILD og PCD af lægerne Kim Gjerum Nielsen og Frederik Buchvald samt sygeplejerskerne Gitte Clausen og Rie Sahlholdt. Læs mere om netværket på​www.lunge.dk under pårørende og forældre. 


Maj 2012:
Fysioterapeut Louise Lannefors er ansat som barselsvikar for Lue Philipsen pr. 1. maj 2012. 


Januar 2012: Ny bog for børn om Cystisk Fibrose
Helle Frydendall har netop udarbejdet en bog for børn om Cystisk Fibrose.
Bogen er udviklet for at give det 3-7 årige barn et værktøj, der gør det lettere at tale om CF. Bogen kan downloades på​ cff.dk 


Ny bioanalytiker pr. 1. september 2011
Dinah Dufour er vores nye bioanalytiker, som vil varetage mange af lungefunktionsmålingerne her på afdelingen. 


Ny afdeling for voksne patienter med CF.
Behandlingen af alle CF patienter over 18 år overgår til den nye voksen CF-afdeling.
Afsnit 5063, som har været stamafdeling for en stor del af de voksne patienter, er flyttet til afsnit 3062. Personalet fra 5063 flytter med.

Alle indlæggelser og alle ambulante kontakter (med undtagelse af "fredags patienter") vil fremover foregå i det nye afsnit. Administrativt er afdelingen 3062 placeret i epidemiklinikken, Finsenscentret. Overlæge Tania Pressler og overlæge Terese Katzenstein har hovedansvar for behandling af denne patientgruppe.

Ændringerne vil gradvist blive implementeret i løbet af januar/februar 2011. Alle patienter bestiller tid til de ambulante kontroller/indlæggelser, som de plejer og vil blive informeret, hvis de skal møde et andet sted end vanligt. Alle kan som hidtil kontakte os i 5003 på 3545 5006 / 3545 4825.

Døgntelefon til sengeafsnittet: 3545 3062. Telefon til voksenambulatoriet 3545 4933​.


Redaktør