Young Investigator Award til forsker fra Dansk BørneLungeCenter

​Læge og ph.d.-studerende Christian Voldby fra Dansk BørneLungeCenter modtager prisen ”Young Investigator Award’” for sin forskning i behandling af cystisk fibrose hos børn og unge. 

Vent...

Baggrunden for studiet er, at man i dag overvåger lungefunktionen blandt patienter med cystisk fibrose med en pusteprøve (spirometri) fra 5-6 års alderen, hvor mange har normale eller næsten normale værdier. MBW er en lungefunktionsmetode, som er mere følsom for tidlig lungeskade hos patienter med cystisk fibrose end pusteprøven, og som kan udføres fra spædbarnsalder. Langt de fleste patienter med cystisk fibrose har abnorme MBW-værdier tidligt i livet, langt før de kan udføre pusteprøven. Dette stemmer godt overens med de forandringer, som man typisk ser på CT-skanninger tidligt i livet.

Forskerne gennemførte et toårigt, randomiseret studie med en kontrol- og en interventionsgruppe, hvor de undersøgte om Multiple Breath Washout (MBW) som supplement til den eksisterende kliniske overvågning af lungesygdom blandt skolebørn med cystisk fibrose, med fordel kan anvendes til at optimere overvågningen og behandlingen af CF.

I kontrolgruppen blev de behandlende læger ikke informeret om MBW resultatet (blindet), og kontrolgruppens patienter modtog standardbehandlingen. I interventionsgruppen blev der reageret på MBW-resultatet på den måde, at hvis værdierne forværredes markant, fik patienterne et lungeskyl for at finde de bakterier, vira og svampe, som kunne forklare forværringen og skulle behandles. 

Studiet viste, at selv om patienterne i interventionsgruppen fik flere lungeskyl og mere behandling, havde det ingen gavnlig effekt på udvikling i: 

  1. Lungefunktion målt ved spirometri
  2. Strukturelle lungeforandringer målt ved CT-skanninger
  3. Patienternes vækst eller
  4. Sygdomsrelaterede livskvalitet.

Derudover var MBW den eneste metode, der kunne spore forværring i lungefunktionen over tid.

Studiet bekræfter, at den nuværende behandling af lungesygdom blandt børn med cystisk fibrose, er effektiv, men at regelmæssige MBW-målinger gennem hele barnealderen er afgørende for at sikre optimal overvågning af lungefunktionen. Forskerne arbejder nu videre med at finde ud af, hvordan MBW bedst kan anvendes til at vejlede behandlingen af børn med CF.

Christian Voldby er stolt over at modtage prisen for sin forskning, men giver rosen videre til teamet af forskere bag undersøgelsen: 

- Det er et omfattende studie, som er gennemført i fællesskab mellem flere forskere, kliniske læger og øvrigt personale fra Dansk BørneLunge Center og i samarbejde med mikrobiologisk afdeling. Jeg er stolt over, at vi sammen kan bidrage til at koble forskning med klinisk praksis og blive skarpere på, hvad MBW kan og ikke kan bruges til, forklarer han. 

De foreløbige resultater fra studiet er publiceret som abstract i Journal of Cystic Fibrosis, 2019-06-01, Volume 18, Pages S110-S110 med titlen Impact of bronchoalveolar lavage and related treatment on clinical outcomes in children with cystic fibrosis based on increases in the lung clearance index.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor