Om Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme er en højt specialiseret afdeling for kirurgisk behandling af børn og unge. 

Lille pige og hendes mor taler med en sygeplejerske fra afdelingen

Afdelingens sygeplejersker er organisatorisk forankret i det center, der tager sig særligt af børn og unge, Juliane Marie Centret (JMC), og det lægelige team i afdelingen er tæt koblet til både det center, der tager sig af sygdomme i mave, tarm og urinveje hos voksne, HovedortoCentret (HOC) og det center, der tager sig af organsygdomme, som sygdomme i mave, tarm og urinveje, Center for Kræft og Organsygdomme (CKO) 

Et kraftcenter for kirurgi på børn og unge

Afdelingens ambition er at være et kraftcenter for kirurgi på børn og unge ikke alene på Rigshospitalet men også nationalt. Afdelingen varetager pleje og behandling for svært syge børn og unge, som har behov for kirurgi fra hele landet, Færøerne og Grønland. 

Behandlingsområder

Afdelingen tager sig af børn og unge med behov for kirurgisk behandling i:

Mave, tarm og urinveje

Ansigt, knogler og led

Afsnit og fysisk beliggenhed

Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme har to sengeafsnit i henholdsvis opgang 3 (3081-3084) og opgang 4 (4053). Alle ambulatoriebesøg og operationer foregår forskellige steder på Rigshospitalet afhængigt af, hvilket speciale, barnets sygdom hører til. 

De fire hovedafsnit i afdelingen er:

Redaktør