Patient- og familiecentreret pleje og behandling

Patient- og familiecentreret pleje og behandling er vores værdigrundlag for pleje og behandling. Vi indgår i et partnerskab med barnet, den unge og dennes familie.

Partnerskab forstår vi ved: 

  • Patientens og familiens værdier og ønsker til behandlingen vægtes på lige fod med de sundhedsfaglige anbefalinger

  • Professionelle sundhedspersoner kommunikerer og udveksler information med barn og familie på en måde, som er brugbar og meningsfuld for familierne.

  • Involvering af barnet og familien, deres erfaringer og ressourcer sigter mod at bevare og udvikle barnets og familiens oplevelse af kontrol og uafhængighed/selvstændighed i forløbet, som skal opleves værdigt og respektfuldt

  • Kliniske retningslinjer, politikker og uddannelse samt den daglige pleje og behandling udtrykker, at samarbejdet med barnet og familien er medtænkt i alle sammenhænge.

Behandlingsansvarligt Team

Alle indlagte børn og unge bliver tildelt et behandlingsansvarligt team, som består af en patientansvarlig læge (PAL) og en plejeansvarlig sygeplejerske (PAS). Det er dette team, som lægger en plan for barnets/den unges behandlingsforløb og justerer undervejs i samråd med hele familien. Det er ikke nødvendigvis det behandlingsansvarlige team, I møder hver gang barnet, den unge er til undersøgelser og behandlinger, men behandlingsplanen følger jer og jeres barn. I ”minSP” kan I og jeres barn, når det er over 15 år og har nem-ID, følge med I de kommende undersøgelser og behandlinger, samt de aftaler der er indgået mellem jer og det behandlingsansvarlige team. Redaktør