TraumeTeam

Traumepatienten modtages af et traumeteam bestående af 16 personer.

​Fra Traumetræning 2013 Foto: Joachim Rohde​​

TraumeTeamet består af:

 • 1 anæstesilæge I (teamleder) - speciallæge
 • 1 anæstesilæge II
 • 1 anæstesisygeplejerske
 • 1 ortopædkirurg I –speciallæge
 • 1 ortopædkirurg II
 • 1 abdominalkirurg - speciallæge
 • 3 traumesygeplejersker 
 • 1 sekretær
 • 2 portører
 • 2 radiografer
 • 2 bioanalytikere

Alle har forud definerede opgaver i forbindelse med modtagelse, stabilisering, diagnosticering og behandling af traumepatienten (action cards).

Herudover tilkaldes efter behov læger fra relevante specialer.

Således danner TraumeCentret de fysiske rammer til modtagelse og behandling af traumepatienten, men alle specialer fra hospitalet kan være involveret i behandlingen.

Specialer 

De specialer og funktioner på Rigshospitalet, der har primær relation til TraumeCentret er:

 • Afdeling for Krisepsykologi
 • Anæstesiologi og intensiv medicin
 • Blodbank
 • Børnekirurgi
 • Diagnostisk radiologi
 • Interventionsradiologi
 • Gynækologi og obstetrik
 • Intensiv terapi (multidisciplinær, neuro og thorax intensiv)
 • Karkirurgi
 • Kirurgisk gastroenterologi med specialiseret leverkirurgi
 • Neurokirurgi
 • Oftalmologi
 • Ortopædisk kirurgi med bækken, ryg og håndkirurgi
 • Oto-rhino-laryngologi
 • Plastikkirurgi og brandsårsbehandling
 • Pædiatri
 • Tand-, mund- og kæbekirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Trykkammerbehandling
 • Urologi

Du kan finde Traumemanual og visitationskriterier via dette link.


Redaktør