Visitationskriterier og Traumemanual

Her kan du læse TraumeCentrets visitationskriterier og Traumemanual. 

​Fra helikoptertræning 2012 Foto: Thomas Bertelsen​

På denne side kan du læse mere om:

Visitationskriterier og skadesmekanismer

Overordnet skelnes mellem primær og sekundær visitation.

Ved primær visitation er patienten transporteret direkte fra skadestedet. Sekundært visiterede patienter er før overflytning vurderet og oftest behandlet på andet hospital.


Primært visiterede traume- og akutkald 

Omfatter patienter visiteret direkte fra skadested med ambulance/akutlægebil eller helikopter. I Region Hovedstaden behandles og ledsages alle patienter med alvorligt traume som udgangspunkt af præhospital akutlæge (speciallæge i anæstesiologi).

Melding af primært visiterede traumepatienter følger procedure beskrevet i kapitel 4 i Traumemanualen.


Sekundært visiterede traume- og akutkald

For sekundært overflyttede traume- og akutkald er "enstrenget visitation" via traumeleder på telefon 3545 8000 gældende princip uanset hvilket speciale på Rigshospitalet, der skal varetage den videre behandling.
Traumelederen koordinerer herefter overflytningen med de relevante specialer på Rigshospitalet

. Du finder en detaljeret beskrivelse af overflytning af traumepatienter i Traumemanualens kapitel 3 (pdf, åbner i ny fane).

[Gå til toppen]

Traumemanual

Traumemanualen er en samlet vejledende beskrivelse af faglige og organisatoriske forhold i forbindelse med modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter på Rigshospitalets TraumeCenter. Traumemanualen indeholder informationer om organisation, visitation, opgavefordeling, best practices og action cards.

Traumemanualen bygger på de erfaringer og den viden internationalt, der indtil nu er opnået i TraumeCentret. Justeringer foretages løbende, ofte efter forslag fra fagpersoner og afdelinger på Rigshospitalet eller eksterne samarbejdspartnere.

Du kan læse Traumemanualen her (pdf, åbner i ny fane)

[Gå til toppen]

Traumekald - Tidslinje

Til beskrivelsen af det tidsmæssige forløb af det ”ideelle” traumekald har TraumeCentret i samarbejde med BMJ© udarbejdet en  tidslinje, som beskriver traumepatientens forløb fra før ankomst til efter afslutningen af traumekaldet. Redaktør