Primære visitationskriterier

Her kan du læse de primære visitationskriterier. 

​Fra helikoptertræning 2012 Foto: Thomas Bertelsen​

Efter akut fysisk traume kan patienter visiteres til Rigshospitalets TraumeCenter på baggrund af:

 • Skadesmekanisme og/eller
 • Fysiologiske kriterier og/eller
 • Anatomiske kriterier
 • Efter nedenstående retningslinjer, såfremt blot ét kriterie er opfyldt.

Skadesmekanisme - kriterier

Trafikulykker 

 • ​Person i højhastighedsulykker med betydende skader på køretøj (>65 km/t, >0,5 m deformation).

 • Fastklemte (hvor Brandvæsenets pionerer tilkaldes).

 • Personer, der er kastet ud af køretøj ved ulykken.​

 • Andre personer i køretøj, hvor en fører eller passager er død.

 • Personpåkørsel (cyklist eller fodgænger) af lastbil/bus/tog/andet køretøj.

 • Motorcykelulykker (kollision eller med hastighed >50 km/t).

 Fald fra højde

 • 2 etage svarende til >= 4 meter.
Voldshandlinger
 • ​Skud/stiksår/eksplosionsskader (se også anatomiske kriterier)

 • Drukning og /eller hypotermi (<=32 gr. Celsius).
Fysiologiske kriterier
 • Børn < 2år eller
 • Klinisk tilstand som følge af akut traumatisk påvirkning
  • GCS < 13 eller
  • BT < 90 eller
  • Resp. frekvens < 10 eller > 29
Anatomiske kriterier
 • ​Anatomiske kriterier som følge af akut traumatisk påvirkning
 • Bevidstløshed efter relevant hovedtraume.
 • Alle penetrerende (stik/skud) skader på hoved, hals, brystkasse, mave og arme/ben ovenfor albue/knæ.
 • Ustabil (løs) brystkasse
 • Forbrændinger (som hovedregel børn >10% og voksne >15%, mistanke om kulilteforgiftning og/eller inhalationsskade).
 • Større brud på to eller flere lange rørknogler.
 • Bækkenbrud (mistanke om).
 • Brud på ryg (mistanke om).
 • Lammelser i arme/ben efter traume.
 • Amputationer i eller ovenfor håndled eller fodled.

Akutlægebil Region Hovedstaden skal tilkaldes i alle ovennævnte tilfælde. Akutlægenbilen eller primær ambulance vurderer på skadestedet ud fra ovenstående, om der skal meldes traumekald til TraumeCentret på Rigshospitalet. 

Ved traumekald varsles TraumeTeamet​ på Rigshospitalets TraumeCenter.

Visitationsreglerne er godkendt af skadestuerne ved Amager Hospital, Hvidovre Hospital, Frederiksberg Hospital, Bispebejrg Hospital, TraumeCentret på Rigshospitalet, Akutlægebil Region Hovedstaden, Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen.​

Redaktør