Visitationskriterier og Traumemanual

Her kan du læse TraumeCentrets visitationskriterier og Traumemanual. 

​Fra helikoptertræning 2012 Foto: Thomas Bertelsen​

På denne side kan du læse mere om:

Visitationskriterier og skadesmekanismer

Efter akut fysisk traume kan patienter visiteres til Rigshospitalets TraumeCenter på baggrund af:

 • Skadesmekanisme og/eller
 • Fysiologiske kriterier og/eller
 • Anatomiske kriterier
 • Efter nedenstående retningslinjer, såfremt blot ét kriterie er opfyldt.

Skadesmekanismer - kriterier

Trafikulykker 

 • ​Person i højhastighedsulykker med betydende skader på køretøj (>65 km/t, >0,5 m deformation).
 • Fastklemte (hvor Brandvæsenets pionerer tilkaldes).
 • Personer, der er kastet ud af køretøj ved ulykken.​
 • Andre personer i køretøj, hvor en fører eller passager er død.
 • Personpåkørsel (cyklist eller fodgænger) af lastbil/bus/tog/andet køretøj.
 • Motorcykelulykker (kollision eller med hastighed >50 km/t).

 Fald fra højde

 • 2 etage svarende til >= 4 meter.
Voldshandlinger
 • ​Skud/stiksår/eksplosionsskader (se også anatomiske kriterier)
 • Drukning og /eller hypotermi (<=32 gr. Celsius).

Fysiologiske kriterier

 • Børn < 2år eller
 • Klinisk tilstand som følge af akut traumatisk påvirkning
  • GCS < 13 eller
  • BT < 90 eller
  • Resp. frekvens < 10 eller > 29

Anatomiske kriterier

 • ​Anatomiske kriterier som følge af akut traumatisk påvirkning
 • Bevidstløshed efter relevant hovedtraume.
 • Alle penetrerende (stik/skud) skader på hoved, hals, brystkasse, mave og arme/ben ovenfor albue/knæ.
 • Ustabil (løs) brystkasse
 • Forbrændinger (som hovedregel børn >10% og voksne >15%, mistanke om kulilteforgiftning og/eller inhalationsskade).
 • Større brud på to eller flere lange rørknogler.
 • Bækkenbrud (mistanke om).
 • Brud på ryg (mistanke om).
 • Lammelser i arme/ben efter traume.
 • Amputationer i eller ovenfor håndled eller fodled.

Akutlægebil Region Hovedstaden skal tilkaldes i alle ovennævnte tilfælde. Akutlægebilen eller primær ambulance vurderer på skadestedet ud fra ovenstående, om der skal meldes traumekald til TraumeCentret på Rigshospitalet. 

Ved traumekald varsles TraumeTeamet​ på Rigshospitalets TraumeCenter.

Visitationsreglerne er godkendt af skadestuerne ved Amager Hospital, Hvidovre Hospital, Frederiksberg Hospital, Bispebjerg Hospital, TraumeCentret på Rigshospitalet, Akutlægebil Region Hovedstaden, Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen.​

[Gå til toppen]

Traumevisitation

Du kan se oversigt over visitationskriterier, sekundære visitationskriterier og procedure ved overflytning her (pdf, åbner i ny fane)

Læs mere om de præhospitale retningslinjer for Traumevisitation i Region Hovedstaden her

[Gå til toppen]

Traumemanual

Traumemanualen er en samlet vejledende beskrivelse af faglige og organisatoriske forhold i forbindelse med modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter på Rigshospitalets TraumeCenter. Traumemanualen indeholder informationer om organisation, opgavefordeling og action cards.

Traumemanualen bygger på de erfaringer og viden internationalt, der indtil nu er opnået i TraumeCentret. Justeringer foretages løbende, ofte efter forslag fra fagpersoner og afdelinger på Rigshospitalet eller eksterne samarbejdspartnere.

Du kan læse Traumemanualen her (pdf, åbner i ny fane)

[Gå til toppen]

Traumekald - Tidslinje

Til beskrivelsen af det tidsmæssige forløb af det ”ideelle” traumekald har TraumeCentret i samarbejde med BMJ© udarbejdet en  tidslinje, som beskriver traumepatientens forløb fra før ankomst til efter afslutningen af traumekaldet. Redaktør