Henvisninger

Til læger der skal henvise patienter til undersøgelser eller behandling i Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling.

Henvisning til almen plastikkirurgi

Alle henvisninger til almen plastikkirurgi skal opfylde følgende krav:

  1. Henvisningen sendes elektronisk
  2. Oplægget er skabt med henvisningsskabelon 
  3. Eventuelle billeder overføres/ sendes 
  4. Eventuelle beskrivelser sendes

Ad 2.
Henvisningsskabelon til generering af oplæg findes her:
> Henvisningsskabelon til almen plastikkirurgi

Skabelonen benyttes ved følgende henvisningsårsager: Sår, dekubitus tetra-/paraplegi, bystrekonstruktion, brystmisdannelse, brysthypertrofi, overskydende hud, gynækomasti, cicatrice, hidrosadenitis, hyperhidrose til kirurgisk behandling, stritører, svære øremisdannelser.

_______________________________________

Akut henvendelse

Forbrændinger: Plastikkir. forvagt tlf. 35451245
Øvrige: Plastikkirurgisk bagvagt tlf. 35451279

Elektiv henvisning Lægehenvisning bedes foretaget elektronisk og sendes via CVI.

Telefon til visitationskoordinator: 35453035 (kl. 8.00-15.30).

Henvisning til pakkeforløb for modermærkekræft

1) Elektronisk henvisning via CVI. Der bedes påført patientens telefonnr./mobilnr.

2) Samtidig telefonisk henvendelse til visiterende sekretær på tlf. 35453035 (kl. 8.00-15.30), hvor patientdata bedes oplyst.

> Læs mere om pakkeforløb

Henvisning af patienter med mamma hypertrofi, cutis laxa og gynækomasti


> Læs om henvisningskriterier (PDF)​Redaktør