Verdens førende ørekirurgiske simulator

​Verdens førende simulator til ørekirurgi er udviklet af professor, overlæge, dr.med. Mads Sølvsten Sørensen og læge, ph.d Steven Andersen i samarbejde med cand.scient. Peter Trier Mikkelsen og Alexandra Instituttet i Aarhus.

Visible Ear Simulator (VES) er en PC-baseret ørekirurgisk simulator med en realistisk 3D model af tindingebenet, der kan hjælpe ørekirurger med at lære den komplekse anatomi i tindingebenet og udvikle de nødvendige kirurgiske færdigheder. VES er udviklet i et samarbejde mellem overlæge Mads Sølvsten Sørensen fra Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet og Peter Trier Mikkelsen og Karsten Østergaard Noe fra Alexandra Instituttet i Aarhus. Som den foreløbigt eneste kirurgiske simulator på markedet, kan VES downloades gratis fra projektets hjemmeside og køres på en almindeligt udstyret PC med et GeForce GTX grafikkort.

Kirurgi i et risikofrit miljø

Ørekirurgi er udfordrende og vanskeligt, blandt andet fordi der i tindingebenet – som ørekirurgen skal bore igennem for at få adgang til mellemøret og det indre øre – findes vigtige blodkar og nerver. Skade på eksempelvis ansigtsnerven kan føre til permanente lammelser af patientens ansigtsmuskler, som kan betyde problemer med at lukke øjet eller munden, eller med ansigtets mimik generelt. Derfor skal ørekirurger oplæres grundigt, og med udviklingen af den ørekirurgiske simulator er det nu muligt at træne de komplicerede indgreb igen og igen uden risiko for patienterne. 

Simulatoren kan selv vise brugeren det knoglevæv, som skal bores væk ved hjælp af farvekodning. Den kan advare automatisk, når man berører nerver og blodkar, og den kan også bedømme resultatet af en gennemført boreøvelse. På den måde kan den erfarne kollegas tid til instruktion udnyttes bedre til mere avancerede procedurer.

Joystick som bor

Selvom VES kan køres på almindelige PC'er, er det alligevel nødvendigt at investere i en avanceret "3D joystick", hvis man ønsker det fulde udbytte af simulatoren. Der er tale om den specielt designede Geomagic Touch joystick fra firmaet 3dSystems, der er udformet som en pen og placeret i et bevægeligt ophæng. Joysticken har såkaldt force feedback-teknik, der giver berøringsfølsomhed, når man "borer". Alternativt kan man betjene VES med en almindelig PC-mus, men det er i høj grad 3D force feedback-teknikken, der er med til at skabe den meget realistiske boreoplevelse.

VES 3.1

Selvom VES allerede er verdens førende simulator til ørekirurgi, videreudvikles programmet løbende i samarbejde mellem Otopatologisk laboratorium, RH og Alexandra Instituttet, Aarhus. Senest er en forbedret version 3.1, der byder på mange nye funktioner, lagt på hjemmesiden til gratis download. I den nyeste udgave vil det blandt andet være muligt at mærke på blødt væv (som nerver og hjernehinder) og at håndtere og indsætte en fleksibel elektrode fra et kokleært implantat. Boreoplevelsen er blevet mere realistisk fordi både kvaliteten af den grafiske model og berøringen af den fysiske model er forbedret. 

Desuden er der tilføjet nye 3-D tindingeben ud fra CT-billeder af rigtige patienter, og nye automatiske borevejledninger til en række procedurer lige fra simpel udvidelse af øregangen til de mest komplicerede indgreb på det indre øre eller hørenerven.

VES på kinesisk

VES har vakt international opmærksomhed, flere førende afdelinger herunder MEEI, Harvard Medical School og Cape Town University linker til VES på deres hjemmesider og programmet er downloadet af flere tusind afdelinger på verdensplan. Der er fremstillet versioner med tysk og portugisisk brugerflade, og en kinesisk version af simulatoren med tilhørende kinesisk manual og videoklip på YouKu, det kinesiske YouTube.

Enormt potentiale

De virtuelle simulatorer bliver hele tiden bedre og mere virkelighedstro, og dermed et stadig vigtigere supplement til undervisning og traditionel kirurgisk færdighedstræning. Men uden forskning på området ved vi reelt ikke, om den avancerede teknologi også er med til at skabe dygtigere ørekirurger, som det i sidste ende er målet. 

Før teknologi som VES kan blive integreret i den internationale speciallægeuddannelse som læringsredskab og evt. også som redskab til bedømmelse og rekruttering til ørekirurgisk oplæring, skal der udføres omfattende validering af effekt, pålidelighed og reproducerbarhed. 


Data opsamlet ved danske speciallæge A-kurser i ørekirurgi siden januar 2012 er analyseret af læge, ph.d. Steven Andersen i samarbejde med Center for Advanced Medical Education and Simulation (CAMES), Københavns Universitet. Resultatet dokumenterer hvordan ørekirurgisk simulation kan forbedre kursisternes kirurgiske kompetence niveau, speede læringen op og reducere forekomsten af fejl.
En uafhængig engelsk gruppe tester for tiden VES med henblik på anvendelse i den Britiske speciallægeuddannelse.

Udviklingen af Visible Ear Simulator er gennem hele forløbet blevet støtte af midler fra Oticon Fonden og Oticon Medical.


Redaktør