Uddybende om Afdeling for Øjensygdomme

​Her finder du uddybende oplysninger om Afdeling for Øjensygdomme.

Vi er landets største øjenafdeling. Vi modtager patienter fra hele Region Hovedstaden samt fra landets øvrige regioner i de behandlingsområder, hvor Afdeling for Øjensygdomme varetager højtspecialiserede funktioner.

Afdeling for Øjensygdomme har flere ambulatorier, et akutafsnit,  et sengeafsnit, tre operationsafsnit og et forskningsafsnit. Patienterne er både voksne og børn, i elektive og akutte patientforløb. Der opereres primært for nethinde - og glaslegeme sygdomme, grå stær, aldesforandringer på nethinden og øjenskader.

Indsatsområder​

Afdelingens vigtigste indsatsområder er:

 • Diagnostik
 • Behandling og pleje
 • Forebyggelse
 • Forskning og udvikling
 • Undervisning og formidling

Den akutte øjenvagt

​​​​​​Den akutte øjenvagt for hele Region Hovedstaden er placeret i afdelingen i Glostrup.

Øjenvagten er døgnbemandet og åben alle årets dage.
Øjenvagten modtager patienter henviste fra øjenlæger eller skadestuer.

Organisation

​​​​​Afdeling for Øjensygdomme ligger på 4 forskellige matrikler

Du kan finde kontaktoplysninger om de 4 matrikler i dette link

Du finder vores organisationsdiagram i dette link (PDF, åbner i nyt vindue)

​​​Personale

​​Afdelingen har ca. 370 ansatte fordelt på mange forskellige faggrupper. ​

​Aktiviteter

 • ​​ca. 159.000 ambulante besøg, heraf ca. 9.500 besøg i akut vagt
 • ca. 1900 indlagte patienter
 • ca. 3370 sengedøgn
 • ca. 20.400 kirurgiske indgreb, heraf ca. 13.400 operationer for grå stær
 • ca. 36.800 anti-VEGF injektioner
 • ca. 3.000 omvisiteret på grå stær

Videnskabelig produktion

 2019 har medarbejdere i Afdeling for Øjensygdomme bidraget med i alt 127 videnskabelige arbejder. I 2018 var tallet 77.
Mindst 20 af de videnskabelige arbejder i 2018 var bidrag til kapitler i videnskabelige værker.

Endolftalmitter, opgørelse over

Endoftalmit er betegnelsen for en infektion i øjets indre. Infektionen ses efter alle former for intraokulære indgreb, men opstår hyppigst efter grå stær kirurgi (post-katarakt) og intravitreale injektioner (post-injektion), hvor bakterier og i sjældne tilfælde svampe får adgang til øjets glaslegeme.

Afdeling for Øjensygdomme har et stort fokus på hygiejne ved kirurgiske indgreb. En opgørelse viser,  at der er under 0,5% risiko for infektion

Uddannelse

​Afdelingen er knyttet til Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Undervisningen på lægestudiet varetages af afdelingens kliniske professorer og eksterne lektorer. 

Afdelingen har ansvaret for halvdelen af alle uddannelsesstillinger inden for øjenfaget i Danmark. Der er knyttet 12 introstillinger og 18 undervisningsstillinger til afdelingen.

Vi underviser også sygeplejestuderende og lægesekretærelever.​

Forskning

​​​Afdelingen har en aktiv forskningsafdeling med særligt fokus på nye behandlingsmuligheder.

Læs mere om forskningsafdelingen her​

Redaktør