Om forskningsafdelingen

​Læs mere her om arbejdet i vores forskningsafdeling

Den forskning, som udføres på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme, har til formål at forebygge og behandle øjensygdomme, blindhed og svagsynethed.

Forskningen dækker alle aspekter af øjets og synsapparatets funktioner, alle aldersgrupper og  både sygdomme, som alene udspiller sig i øjet, og sygdomme som rammer andre organer. 

Behandling omfatter ikke kun medicinsk og kirurgisk indgriben, men også  rådgivning og omskoling (rehabilitering), som forbedrer mulighederne for, at man kan leve med en nedsat eller manglende synsfunktion. 

Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme i dens nuværende form er dannet ved sammenlægning af alle øjenlægebetjente hospitalsenheder i Region Hovedstaden. 

Afdeling for Øjensygdomme udfører også laboratorieforskning i samarbejde med Københavns Universitet.

Redaktør