Kliniske undervisere i HovedOrtoCentret

​HovedOrtoCentret har seks kliniske undervisere, der alle er tilknyttet bestemte klinikker og har ansvaret for den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende i HovedOrtoCentret.

​​

Klinisk underviser og undervisningsansvarlig sygeplejerske
Anne Frandsen​
Tlf.: 3545 8649
Email: anne.frandsen@regionh.dk

Uddannelse:
Projektlederuddannelse, Attractor, 2014.
Facilitatoruddannelse, DIMS, Herlev Hospital, 2011.
Master i kliniske sygepleje, Århus Universitet, 2008.
Diplomuddannelse i undervisning og uddannelse, Danmarks 
Sygeplejehøjskole, 1998.
UCSF forskerkursus, 1996.
Sygeplejerskeuddannelsen, BBH, 1991.

Klinisk erfaring:
17 års erfaring med ortopædkirurgisk sygepleje, Bispebjerg Hospital.

Pædagogisk erfaring:
Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske i HOC, Rigshospitalet, 2012 -
Klinisk underviser i HOC, Rigshospitalet, 2008 -
Klinisk vejleder i HOC, Rigshospitalet, 2007-2008
10 års erfaring som klinisk sygeplejespecialist med ansvar for undervisning og oplæring af nyt personale, Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjer Hospital.

Er tilknyttet følgende klinikker:
Anæstesi- og operationsklinikken: Op.afsnit 2073, dagkirurgisk afsnit og opvågningsafsnit 3071.
Øre-næse-halskirurgisk Klinik: Sengeafsnit 3072/3073/3074, ambulatorium 2071.
Har det overordnede ansvar for undervisningen af sygeplejestuderende i HovedOrtoCentret.
 

Klinisk underviser
Pernille Kjær Svendsen 
Telefon: 3545 8164 ​
Email: pernille.kjaer.svendsen@regionh.dk

Uddannelse:
Kandidat i pædagogik og uddannelsesstudier fra Roskilde Universitet, 2018
IPLS facilitator 2015
Facilitatoruddannelse, DIMS, Herlev Hospital, 2014
Master i uddannelse og læring, Roskilde Universitet, 2013
Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, 2012
Onkologisk efteruddannelse, 2001
Sygeplejerskeuddannelsen, Rigshospitalet, 1995.

Klinisk erfaring:
Neurologisk Klinik, Urologisk Klinik, Klinik for Blodsygdomme og Ortopædkirurgisk Klinik.

Pædagogisk erfaring:
Daglig og klinisk vejleder i studieunit.

Er tilknyttet følgende klinikker:
Anæstesi og Operationsklinikken: Operationsafsnittet 3033.
Ortopædkirurgisk Klinik: Sengeafsnit 2163/2164 og Ambulatorium 3004

 

 
Klinisk underviser

Gry Tange 
Telefon: 3545 0694. 
Email: gry.tange@regionh.dk

Uddannelse:
Master i uddannelse og læring, Roskilde Universitet, 2013

Er tilknyttet følgende klinikker:
Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3101/2 og afsnit 2103/4
Ortopædkirurgisk Klinik, afsnit 3082 og 3083

 


 
Klinisk underviser
Maria Louise Iversen
Tlf. 2051 3190/ 3863 3499

Uddannelse:
IPLS facilitator 2015
Master i voksnes læring og kompetenceudvikling, DPU 2013
Diplomuddannelse i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2012
Kardiologisk efteruddannelse 2020
Sygeplejerske uddannelsen, Herlev 1995

Klinisk erfaring:
18 års klinisk erfaring fra forskellige medicinske afdelinger herunder kardiologisk afdeling samt akut visitationsafdeling. Derudover 2 år i lægepraksis.
 
Pædagogisk erfaring:
Klinisk underviser HOC, Videncenter for reumatologi og rygsygdomme
Ansvarlig klinisk underviser, AVA, Køge sygehus
Klinisk vejleder, kardiologisk afdeling, Fakse sygehus.
 
Er tilknyttet følgende klinikker:
Videncenter for reumatologi og rygsygdomme, Glostrup matriklen;
Kirurgisk sengeafsnit 11/21
Operationsgangen
Reumatologisk ambulatorium samt reumatologisk daghospital​

Klinisk underviser
Leonora Kristine Sønderup
Telefon Rigshospitalet: 35 45 81 64

Uddannelse
Cand.Cur., Aarhus Universitet  2014-2016
University College Sjælland, professionsbachelor i sygepleje, 2008-2011

Klinisk erfaring
Ansvarshavende sygeplejerske på plejecenter, fuldtid, 2011-2012
Onkologisk senge – og dagafsnit, fuldtid, 2012-2015
Onkologisk ambulatorium, fuldtid, 2016
Klinisk underviser i ortopædkirurgisk klinik 2163/3161/3004/3033, fuldtid, 2017

Pædagogisk erfaring 
Klinisk underviser i ortopædkirurgisk klinik 2163/3161/3004/3033
Daglig vejleder, onkologisk senge- og dagafsnit 

Er tilknyttet følgende klinik
Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Gentofte, Sengeafsnit E311 og ambulatorium E305 Klinisk underviser

Pernille Harding Mellerkær
Tlf: 21441120
Email: pernille.harding.mellerkaer@regionh.dk

Uddannelse:

MUL, Roskilde Universitet, 2014
Fleksibel Diplomuddannelse i Sundhedsfaglig supervision og vejledning (inkl. træningsforløb), 2010
Sygeplejerskeuddannelsen, Hjørring Sygeplejeskole, 2001

Klinisk erfaring:
Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup, 2009 –
Øjenafdelingen, Frederiksberg Hospital, 2004 – 2009
Dialysen, Rigshospitalet, 2002 – 2004
Skadestue/Modtagelse, Hjørring Sygehus, 2002
Almen Intensiv afd., Hjørring Sygehus, 2001 - 2002

Pædagogisk erfaring:
Projektansvarlig for efteruddannelsen ”Grunduddannelse i Klinisk Oftalmologi, 2011 -
Klinisk underviser, Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup, 2009 –
Klinisk vejleder, Øjenafdelingen, Frederiksberg Hospital, 2005 – 2009

Er tilknyttet følgende klinikker:
Øjenklinikken, Rigshospitalet
Kirurgisk sengeafsnit Ø34
Operationsgang ØVB3 og Ø36/46
Ambulatorier ØB1 og Ø44
Udefunktion på Nordsjællands Hospital i Hillerød, Frederiksberg Hospital, Kennedy Centret og Rigshospitalet - Blegdamsvej​


Klinisk underviser
Cecilie Brix Salomon
Telefon Rigshospitalet: 35 45 66 17 / 38 67 43 63
Email: cecilie.brix.salomon@regionh.dk

Uddannelse
Kandidat i Pædagogisk Psykologi, Aarhus Universitet 2013-2016
Metropol, professionsbachelor i sygepleje, 2008-2011

Klinisk erfaring
Åbent udredningsafsnit for unge, Hvidovre Psykiatrisk, fuldtid, 2011-2013
Børneklinikken, Rigshospitalet, fuldtid 2016-2017
Klinisk underviser i ortopædkirurgisk klinik 2163/3161/3004/3033, fuldtid, 2017

Pædagogisk erfaring
Klinisk underviser i ortopædkirurgisk klinik 2163/3161/3004/3033
Daglig vejleder, psykiatrisk center Hvidovre og Børneklinikken
Rådgiver og vejleder i Psykiatrifondens rådgivning, 2013-2016
 
Er tilknyttet følgende klinik
Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Gentofte, Sengeafsnit E311 og ambulatorium E305

Cecilie Brix Salomonse - klinisk underviser i HOC _130 px.jpg


Redaktør