FOKUS Netværk

I HovedOrtoCentet lægger vi stor vægt på at udvikle sygeplejerskernes kompetencer. Derfor har vi oprettet FOKUS Netværk, som er et undervisningstilbud til nye og erfarne sygeplejersker på tværs af specialer og afdelinger i centret.

Nyansatte sygeplejersker i HovedOrtoCentret bliver tilbudt at deltage i FOKUS Netværk. Netværket skal ruste den enkelte til at være sygeplejerske inden for HovedortoCentrets specialer.

Skulle der være erfarne sygeplejersker i HovedOrtoCentret, som ønsker/ har behov for at deltage i en eller flere af dagene, kan dette ske efter aftale med den enkelte afdelingssygeplejerske.

Tilmelding til dagene sker via kursusportalen 

FOKUS

Ordet FOKUS er dannet ud fra nogle af de elementer, som indgår i programmet: Fællesskab, Oplæring, Kompetencer, Udvikling og Supervision.

Formål

Formålet med dagene er overordnet at deltagerne:
  • Tilegner sig viden og handlekompetence til selvstændigt at kunne varetage sygeplejen i forhold til de faglige problemområder, der undervises i
  • Udvikler og styrker deres faglige identitet
  • Danner netværk og udveksler erfaring på tværs af klinikkerne
  • Bliver i stand til at anvende, diskutere og udvikle praktiske arbejdsgange i forhold til de faglige problemområder
  • Medvirker til at implementere evidensbaseret praksis  

Program

Programmet består af 5 undervisningsdage. De 5 dage afvikles enkeltvis med 2-4 ugers mellemrum og gentages 2 gange årligt. Alle dage afholdes fra kl. 8.00 – 15.15 i undervisningslokalet i afsnit 2064, rumnr. 6258.

Der forventes aktiv deltagelse fra de tilmeldte, og der vil til de fleste emner være materiale og opgaver, der forudsættes forberedt og evt. afleveret inden fremmøde.

Herunder finder du program for hver undervisningsdag, samt eventuelt materiale:
Temadag 1: Grundlæggende sygepleje
Læs programmet for Temadag 1 (pdf, åbner i ny fane)

Slides og forberedelsesmateriale
  
  
Rediger
Forberedelse til Multiresistente mikroorganismer og isolationsregimer.pdfForberedelse til Multiresistente mikroorganismer og isolationsregimer 
Refeeding syndrom - en potentiel livstruende tilstand, som kan forebygges.pdfRefeeding syndrom - en potentiel livstruende tilstand, som kan forebygges 
Refeeding Syndrom - præsentation.pdfRefeeding Syndrom - præsentation 
Smitteisolation på Rigshospitalet, slides.pdfSmitteisolation på Rigshospitalet, slides 
Sår og sårbehandling, slides.pdfSår og sårbehandling, slides 
Tryksår opsporing og madrasser, slides.pdfTryksår opsporing og madrasser, slides 
Temadag 2: Diabetes, Patienten i akutte og livstruende tilstande
Læs programmet for Temadag 2 (pdf, åbner i ny fane)

Slides og forberedelsesmateriale
  
  
Rediger
Diabetes i den præ- og peroperative fase, slides.pdfDiabetes i den præ- og peroperative fase, slides 
Forberedelsesmateriale til Fokus Netværk temadag 2.pdfForberedelsesmateriale til Fokus Netværk temadag 2 
Forberedelsesmateriale, Modtagelse af traumepatienter.pdfForberedelsesmateriale, Modtagelse af traumepatienter 
Forberedelsesmateriale, Pårørende i akutafdelingen.pdfForberedelsesmateriale, Pårørende i akutafdelingen 
Forberedelsesmateriale, Sygepleje til den svært tilskadekomne patient.pdfForberedelsesmateriale, Sygepleje til den svært tilskadekomne patient 
Post-op ernæring til diabetikere, slides.pdfPost-op ernæring til diabetikere, slides 
Sygeplejen til patient i akutte og livstruende tilstande, slides.pdfSygeplejen til patient i akutte og livstruende tilstande, slides 
Temadag 3: Operationspatienten i HOC, Forberedelse, overgange og samarbejde
Læs programmet for Temadag 3 (pdf, åbner i ny fane)

Slides og forberedelsesmateriale
  
  
Rediger
Forberedelsesmateriale, Klargøring af patient.pdfForberedelsesmateriale, Klargøring af patient 
Forberedelsesmateriale, Smerteartikel.pdfForberedelsesmateriale, Smerteartikel 
Forberedelsesmateriale, VIP om Postoperativ smertebehandling.pdfForberedelsesmateriale, VIP om Postoperativ smertebehandling 
Klargøring af patient, slides.pdfKlargøring af patient, slides 
Smertefysiologi, smertebehandling, smertesygepleje, slides.pdfSmertefysiologi, smertebehandling, smertesygepleje, slides 
Sygepleje i opvågningen, slides.pdfSygepleje i opvågningen, slides 
Temadag 4: Patienternes verden
Læs programmet for Temadag 4 (pdf, åbner i ny fane)

Slides og forberedelsesmateriale
  
  
Rediger
Forberedelsesmateriale, Patienternes verden - Dagens program.pdfForberedelsesmateriale, Patienternes verden - Dagens program 
Forberedelsesmateriale, Udarbejdelse af case.pdfForberedelsesmateriale, Udarbejdelse af case 
Forberedelsesmateriale, Patienternes verden, artikel Klinisk Sygepleje.pdfForberedelsesmateriale, Patienternes verden, artikel Klinisk Sygepleje 
Forberedelsesmateriale, Patienternes verden, artikel Sygeplejersken.pdfForberedelsesmateriale, Patienternes verden, artikel Sygeplejersken 
Patienternes verden, Slides.pdfPatienternes verden, Slides 
Pårørende indvolvering, Slides.pdfPårørende indvolvering, Slides 
Tværfagligt samarbejde, overgange, SP, slides.pdfTværfagligt samarbejde, overgange, SP, slides 
Temadag 5: Kvalitet og patientsikkerhed
Læs programmet for Temadag 5 (pdf, åbner i ny fane)

Slides og forberedelsesmateriale
  
  
Rediger
Fokus Netværk temadag 5.pdfFokus Netværk temadag 5 
Hjemmeopgave.pdfHjemmeopgave 
Kvalitet og patientsikkerhed - kapitel i Patienters retsstilling.pdfKvalitet og patientsikkerhed - kapitel i Patienters retsstilling 
Kvalitet og patientsikkerhed - kapitler i Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet.pdfKvalitet og patientsikkerhed - kapitler i Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet 
Kvalitet og patientsikkerhed - kapitler i Problemidentifikation og kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet.pdfKvalitet og patientsikkerhed - kapitler i Problemidentifikation og kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet 
Kvalitet og patientsikkerhed, slides.pdfKvalitet og patientsikkerhed, slides 


Der afholdes ikke faglig supervision i efteråret 2017​​​
Redaktør