Om bedøvelse

Med moderne anæstesimidler og over­vågningsudstyr er det meget sikkert at blive bedøvet. Under hele bedøvelsen er der uddannet anæstesipersonale til stede.
Redaktør