​Patient i bedøvelser. Foto Joachim Rohde

​Patient i bedøvelser. Foto Joachim Rohde

Undersøgelse og behandling

​​Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter har et tæt samarbejde med alle afdelinger i HovedOrtoCentret om operation, bedøvelse, smertebehandling og trykkammerbehandling