Nerveskader

Afdeling for Kæbekirurgi modtager årligt ca. 80-100 henvisninger på patienter, der har fået nerveskader på mundhulens og kæbernes følenerver. Patienterne henvises fra hele landet.

Nerveskader på følenerver i munden er opstået ved tidligere tandlægebehandling f.eks. ved fjernelse af visdomstænder i underkæben eller ved injektion af lokalbedøvelse.

En nerveskade er ofte et svært belastende problem for patienten. Dels medfører den tab af funktion f.eks. nedsat følelse i læben eller tungen og/eller tab af smagsevne, og dels medfører den desværre ofte et ubehagssymptom i form af summen og snurrende fornemmelser eller ligefrem smerte ved let berøring. Hertil kommer, at en del patienter får problemer med udtale af visse ord, især på fremmedsprog.

Mulighed for spontan heling af nerveskader

Vi har undersøgt mere end 500 nerveskadepatienter gennem årene, og vores forskning har vist, at en stor del af disse nerveskader bedres med tiden.

Det vil sige, at følelsen lidt efter lidt bliver bedre især hos de patienter, som ikke var totalt følelsesløse fra starten.

Følenerverne har således en vis mulighed for spontan regeneration. De fleste patienter vil imidlertid have restsymptomer, både funktionsnedsættelse og ubehagssymptomer, som måske varer livet ud.

Mikrokirurgisk nervekirurgi

En lille gruppe patienter med de alvorligste nerveskader har totalt tab af følelse i den ene side af underlæben eller tungen og måske heller ingen smagsevne i den ene side. Når det er så slemt, kan vi hjælpe patienterne med mikrokirurgisk nervekirurgi, hvor vi reparerer den beskadigede nerve.

Vores resultater er blandt de bedste i verden, og fire ud af fem patienter får forbedret følesansen i den beskadigede nerve. Redaktør