Afdeling for Kæbekirurgi behandler kæbebrud, korrektioner af over- eller underbid samt implantatbehandling​

Ydelser og opgaver

Afdeling for Kæbekirurgi tager sig eksempelvis af kæbebrud, korrektioner af over- eller underbid samt implantatbehandling.


Vi behandler også patienter, der har været ude for en ulykke, og som derfor skal have rekonstrueret ansigt, tænder eller mund.

Vi laver behandlinger som normalt ikke udføres i privat tandlægepraksis og som kræver hospitalsfaciliteter. Afdeling har desuden landsdelsfunktion inden for specialet.

Afdelingen består af et ambulatorium til forundersøgelse og behandlingsplanlægning (ofte i samarbejde med andre afdelinger) - enkle behandlinger og efterkontrol. Desuden har vi en operationsafsnit, hvor vi foretager indgreb i fuld bedøvelse samt et sengeafsnit for indlagte patienter.

​Afdeling for Kæbekirurgi har eksisteret som selvstændig afdeling siden 1910.​

Behandlingsopgaver

  • Brud på kæbe- og ansigtsskelettet
  • Kæberekonstruktion
  • Operation for forkert sammenbid pga. ekstrem vækstbetinget kæbedeformitet
  • Sygdomme i mundslimhinden
  • Stråleskader efter cancerbestråling
  • Diagnostik af sjældne sygdomme

Afdelingens kerneydelser er

  • Patientbehandling og pleje
  • Undervisning og uddannelse
  • Forskning og udvikling

Redaktør