Om undersøgelse og behandling

Læs mere om hvad den fysio- og ergoterapeutiske indsats indebærer

Den fysioterapeutiske indsats består blandt andet af:

 • Fokus på forebyggelse af eventuelle komplikationer i sammenhæng med den aktuelle behandling afhængigt af den enkelte patientgruppe
 • Undersøgelse og træning af patientens fysiske funktioner fx ledbevægelighed, balance, koordination, sensibilitet, muskelstyrke, kondition, respiration og generelt funktionsniveau
 • Tilpasser træning i forhold til patientens kognitive funktioner fx koncentration, hukommelse, opmærksomhed, overblik og problemløsningsevne
 • Viden om hensigtsmæssige og naturlige bevægemønstre i forhold til patientens aktuelle funktionsniveau fx træning i at komme ud af sengen, rejse sig og gå på trapper
 • Vurdering af behovet for hjælpemidler under indlæggelse og ved udskrivelse til hjemmet
 • I forbindelse med udskrivelsen til hjemmet vurderer terapeuterne patientens videre genoptræningsbehov

Den ergoterapeutiske indsats består blandt andet af:

 • Undersøgelse og genindlæring af patientens evne til at udføre dagligdagens aktiviteter (fx at tage bad, lave mad, spise/drikke)
 • Undersøgelse og træning af patientens kognitive funktioner fx koncentration, hukommelse, opmærksomhed, overblik og problemløsningsevne
 • Undersøgelse og behandling af synkeproblematikker (dysfagi)
 • Træning af ansigtsøvelser ved lammelser i ansigtet og instruktion til selvtræning
 • Vurdering af behovet for hjælpemidler under indlæggelse og ved udskrivelse til hjemmet
 • I forbindelse med udskrivelsen til hjemmet vurderer terapeuterne patientens videre genoptræningsbehov
Redaktør