Undersøgelse og behandling

De ergo- og fysioterapeutiske behandlingstilbud består af undersøgelse, test, vurdering, rådgivning, behandling og genoptræning. Behandlingen er altid tilpasset den enkelte patient uafhængigt af, hvor patienten er patientforløbet. I patientforløbet er der løbende dialog med patienten og evt. pårørende omkring træningsforløbet, samt indflydelse for medansvar for egen træning.