Tidlig opsporing og intervention til børn med risiko for Cerebral Parese (CP-EDIT projektet)

​Forskningsprojektet CP-EDIT har en klar ambition: Børn med cerebral parese (CP) skal findes meget tidligere end i dag, så de kan få den rette hjælp og træning, mens der stadig er muligheder for at påvirke hjernen og mindske følgerne.

​Målgruppe

Børn under 12 måneder med risiko for CP rekrutteres aktivt fra neonatale afdelinger samt neuropædiatrisk ambulatorium på Rigshospitalet, Herlev Hospital, Aalborg Universitets hospital og Aarhus Universitetshospital, der er også mulighed for at henvise til projektet fra andre afdelinger eller ved henvendelse fra forældre.

Ny viden

I Danmark får børn med CP ofte stillet diagnosen sent – i gennemsnit når de er ca. 13 måneder. CP skyldes en forstyrrelse af hjernens udvikling før eller omkring fødslen. Vi ved fra international forskning at diagnosen kan stilles allerede når børnene er et halvt år. I CP-EDIT projektet fokuserer vi på implementering af internationale anbefalinger til tidlig diagnosticering af CP.

Baggrund og formål

CP skyldes en skade i hjernen, som opstår i fosterlivet, under fødslen eller hos det nyfødte barn. I Danmark fødes der hvert år 110-130 børn med CP. CP giver livslange motoriske vanskeligheder og afhængig af hvor skaden sidder, kan der være påvirket syn, hørelse, kognitive vanskeligheder, samt epilepsi. Tidlig diagnose af CP kan medføre tidlig intervention og målrettet træning til børnene, samt give forældre tidligere afklaring og øget viden om CP.

CP-EDIT har flere formål, herunder at implementere de måleredskaber og arbejdsgange der skal til, for at stille diagnosen CP tidligere end vi gør i dag. 

Vi undersøger om et tidligt tværfagligt screeningsprogram til børn i alderen 3-12 måneder kan forudsige, hvilke børn der har CP i 2-års alderen. Screeningsprogrammet er baseret på internationale, evidensbaserede anbefalinger og består af fysio- og ergoterapeutiske tests, struktureret neurologisk undersøgelse, samt MR-scanning af hjernen. 

Projektet er et kohortestudie hvor i alt 500 børn med mulig risikoprofil vil blive screenet. Vi forventer at ca. 160 af disse børn vil have CP eller høj risiko for CP, disse børn vil blive fulgt med strukturerede undersøgelser i 6, 12, 18 og 24 mdrs. alder.  

Fagpersoner fra børneafdelingerne deltager i studier der belyser muligheder og barrierer for implementering og der laves interviews for at belyse forældreperspektivet på tidlig diagnose af CP. 

Projektet inkluderer børn fra 1. april 2023 og forventes afsluttet i marts 2027. 

Redaktør