Forskning i Afdeling for Ergo- og Fysioterapi

Forskningsområdet prioriteres højt i afdelingen. Afdelingen er en tværgående enhed, som dækker mange lægefaglige specialer - også forskningsmæssigt. Vi lever op til vores vision om at være nationalt førende og internationalt anerkendt indenfor klinisk forskning, idet afdelingen i stort omfang er involveret i forskningsprojekter med andre forskere fra Rigshospitalet samt i en række nationale og internationale forskningssamarbejder. Læs mere om afdelingens forsknings- og udviklingsarbejde i vores årsrapport og forsknings- udviklingsstrategi nederst på siden.