Medicinsk opløsning af blodpropper

​(Trombolyse)

​​​​​​​

Pludselig opstået dårlig blodcirkulation i benene eller armene opstår oftest på baggrund af åreforkalkning. Et lille stykke åreforkalkning kan løsnes og føres videre ud i en mindre pulsåre, der derved aflukkes, eller blodkarret aflukkes der, hvor åreforkalkningen er lokaliseret.


Symptomerne er oftest pludselig indsættende smerter i enten ben eller arm. Symptomerne kan også opstå ved pludselig aflukning af en udposning på pulsåren. Dette vil oftest være på benene i knæregionen.

Hvordan foregår behandlingen? 

Hvis man har symptomer på pludselig opstået dårlig blodcirkulation fra enten ben eller arm af mindre end 14 dages varighed, vil man som regel i første omgang få tilbudt medicinsk opløsning af blodproppen.

Som regel vil man blive indlagt akut og samme dag få foretaget en røntgenkontrastundersøgelse af pulsårerne. Dette foregår i lokalbedøvelse med indstik i pulsåren i lysken. I meget sjældne tilfælde foregår undersøgelsen via en arm pulsåre.

Via et tyndt kateter i pulsåren indsprøjtes røntgenkontrast, og der tages røntgenbilleder. I forbindelse med indsprøjtning af kontraststoffet opleves en kraftig varmefornemmelse i kroppen. Når røntgenbillederne er lavet, vil der med det samme blive taget stilling til, om der er mulighed for at foretage medicinsk behandling af forandringerne.

Herefter vil der blive anlagt et tyndt kateter i pulsåren direkte der, hvor blodproppen sidder. Kateteret, som er placeret i lysken, tilsluttes en pumpe, som hele tiden sørger for, at der bliver givet en nøje afstemt mængde blodpropopløsende medicin (actilyse) ind i Deres blodåre.

Behandlingen foregår som regel over 3 dage. Under behandlingen vil der løbende blive foretaget kontrolundersøgelser, og hvis det viser sig, at der er en underliggende åreforkalkning i pulsåren, vil denne som regel kunne behandles med en ballonudvidelse. Dette vil i givet fald foregå ved en af kontrolrøntgenundersøgelserne.

Det kan være, at denne medicinske behandling er forberedelse til eventuel senere operation. Dette specielt, hvis aflukningen er sket på grund af udvidelse af pulsåren

Under hele behandlingen skal du være sengeliggende for at undgå blødning fra indstiksstedet.

Efter endt behandling bliver kateteret i lysken fjernet. I den forbindelse er det nødvendigt at trykke på indstiksstedet i pulsåren i minimum 10-20 minutter. Dette for at lukke det lille hul i pulsåren.

​Hvad må jeg ikke, og er der nogle særlige forholdsregler?

Efter at kateteret er fjernet skal du yderligere være sengeliggende i 4 timer for at undgå blodansamling i lysken.

​Må jeg spise og drikke under behandlingen?

Under hele behandlingen må du spise og drikke. Som supplerende medicin vil der dagligt blive givet en blodfortyndende indsprøjtning i huden

​Er der nogle komplikationer?

I forbindelse med trombolysebehandling er der risiko for komplikationer. Komplikationerne består i:

  • ​yderligere blodpropsdannelse af blodåren ved undersøgelsen, som forekommer hos 5%
  • blødning fra indstiksstedet, og hvis der bliver tale om større blodansamling, kan det blive nødvendigt at udrømme dette ved operation
  • livstruende blødning inkl. hjerneblødning ses hos 1:20 patienter (5%).

Udskrivelse og efterkontrol?

Efter kateteret er fjernet i lysken, vil du som regel kunne udskrives fra hospitalet. Deres praktiserende læge vil modtage udskrivningsbrev fra hospitalet.

Du vil blive sat i behandling med tablet magnyl 150 mg 1 tablet dagligt som yderligere forebyggelse mod blodprop efter udskrivelsen

Ved udskrivelsen medgives du tid til kontrol 6 uger efter endt behandling. Hvis alt er i orden på dette tidspunkt, vil du derudover blive tilbudt yderligere kontrol et år senere.

Hvad kan jeg selv gøre?

Der er ingen restriktioner med hensyn til fysisk aktivitet. Hvis du ikke er ophørt med at ryge, vil vi stærkt anbefale, at du gør det, for at mindske risikoen for fremtidige blodpropper.​

Læs mereRedaktør