Sygeplejersker og uddannelse i Hjertecentret

På de følgende sider kan du læse om vores kompetenceudviklings- og uddannelsesmuligheder for både nyansatte og erfarne sygeplejersker.​​
Uddannelse i sygepleje Hjertecentret
Vores sygeplejerskers udda​nnelsesniveau har en afgørende betydning for den kliniske kvalitet og er en forudsætning for, at Hjertecentret kan realisere de faglige visioner for klinisk sygepleje. 

I Hjertecentret tilbyder vi derfor målrettet og kontinuerlig kompetenceudvikling og uddannelse, der kan understøtte udvikling af kompetencer, der gør det muligt for den enkelte at agere professionelt i egen praksis og i mødet med den enkelte patient og pårørende. ​Vi har i vores kompetenceudvikling ud over konkrete faglige og organisatoriske kompetencer, der skal sikre høj faglighed og kvalitet i sygeplejen til patienterne, også et særligt fokus på at styrke analytiske kompetencer og kompetencer til refleksion. Dette skal styrke vores samlede kompetencer til hurtigt at kunne tilegne os ny viden og teori og ikke mindst kunne omsætte disse til kompetencer i forskellige situationer.  

I de enkelte afsnit i centret arbejder vi med forskellige aktiviteter, forløb og metoder til at udvikle og vedligeholde sygeplejerskernes kompetencer. 


Grundidéen til læring og uddannelse for vores ansatte udspringer af "Model for klinisk kompetenceudvikling" for sygeplejersker i centret fra 2006.
     

Se også

 

​​Introduktion til sygeplejen​​

Fem-seks gange om året afholder centret en fælles introduktions- og undervisningsdag for nyansat plejepersonale. Her arbejder vi med sygeplejens faglige visioner og mål.​​​ 

Kompetenceudvikling for sygeplejersker

I centret arbejder vi målrettet og kontinuerligt med kompetenceudvikling og uddannelse på tværs af centret. Her kan du læse mere om, hvilke kompetenceudviklingsforløb og -metoder, vi tilbyder sygeplejersker i centret.​​​

Kliniske underv​isere i centret

Her finder du kontaktoplysninger for de kliniske undervisere, der varetager den prægraduate uddannelse i centret. ​

Ledere og sygeplejersker i stabsfunktionen​​

Et vigtigt element i at understøtte Hjertecentrets visioner og strategier er, at også ledere og sygeplejersker i stabsfunktion til stadighed videreudvikler analytiske, teoretiske og faglige kompetencer inden for eget felt.​​​

Nyansatte sygeplejersker​​​

Vi lægger vægt på, at du som nyansat sygeplejerske målrettet kvalificeres til at yde sygepleje af høj faglig karakter. For at sikre kvaliteten i sygeplejen vil du blive uddannet i overensstemmelse med de faglige visioner og de gældende kliniske vejledninger i dit afsnit.​​​​

Sygeplejestuderende i centret​​

Disse sider er til dig, som vil vide mere om Hjertecentrets prægraduate kliniske undervisning. ​​


Redaktør