Sygeplejestuderende i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme er klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende fra Professionshøjskolen Metropol og Diakonissestiftelsen. Disse sider er til dig, som vil vide mere om centrets prægraduate kliniske undervisning. 


Kli​​nisk undervisning – professionel klinisk praksis

Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme er en professionel klinisk praksis, og prægraduat undervisning i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme er forsknings- og udviklingsbaseret. Som sygeplejestuderende hos os opbygger du viden, færdigheder og kompetencer, som udvikler din forståelse for sygepleje, og du lærer at tage kvalificerede, kliniske beslutninger.

Vores faglige perspektiv for sygeplejen retter sig mod mennesket og det at være syg og leve med en sygdom. Undervisningen og sygeplejen tager altid afsæt i patientens perspektiv og forløb.

Kliniske undervisere – kompetencer på højt niveau

Vi har organiseret os i et prægraduat team med en klinisk undervisningsansvarlig og fire kliniske undervisere - alle med en sygeplejefaglig og akademisk baggrund. Prægraduat Team er ansvarlig for at planlægge, gennemføre og udvikle klinisk undervisning og vejledning for de sygeplejestuderende i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme.

På alle afsnit har vi desuden ansat kliniske vejledere med bred klinisk erfaring og med mindst 1/6 diplomuddannelse i pæd​agogik. De kliniske vejledere har et særligt ansvar for den daglige vejledning af studerende.

Læs om de kliniske undervisere i centret

Læringsmiljø – dialog og faglighed

Prægraduat Team har en tydelig pædagogisk profil og skaber læringsmiljøer, der understøtter og udfordrer læreprocesser. 

Vi planlægger og gennemfører klinisk undervisning ud fra dokumenterede pædagogiske principper og metoder:

  • For at støtte din læring i klinisk praksis har vi forskellige læringsrum, bl.a.
    før-, under- og eftervejledning, studieunit, refleksionsrum, sygeplejekonferencer samt forskellige undervisningstilbud i klasserum.
  • Vi arbejder med Den Pædagogiske Refleksionsmodel (PRM). Når du forstår PRM-modellen, involverer du patienten, reflekterer aktivt med fagets forskellige vidensdimensioner, inddrager skønnet og erfaringen i den kliniske beslutninger og udviser kompetent klinisk lederskab.
  • Vi deltager i det 4-årige forskningsprojekt Sammenhæng på tværs i fremtidens sygeplejeuddannelse. Prægraduat Team i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme er projektansvarlig for den del af projektet, der forsker i studerendes erfaringer med Den Pædgogiske Refleksionsmodel som gennemgående klinisk metode til kvalificering af kliniske beslutninger.Redaktør