Klinisk Uddannelse i Hjertecentret

I Team for Uddannelse i Klinisk Sygepleje (TUKS) er vi ansvarlige for uddannelse af sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever og ambulancebehandlerelever i centerets fem afdelinger/klinikker. Disse sider er til dig, som vil vide mere om centrets kliniske undervisning

Uddannelse i centret

Vi modtager sygeplejestuderende fra Københavns Professionshøjskole på 1., 2., 4. (fra 2021), 5., og 6. semester, social og sundhedsassistentelever i praktik 3, samt ambulancebehandlerelever i praktik 4. Årligt har vi således kliniske uddannelsesforløb med cirka 300 studerende og elever i kortere og længere perioder.

Organisering

Team for Uddannelse i Klinisk Sygepleje  består af en klinisk uddannelsesansvarlig og seks kliniske undervisere - alle med en sygeplejefaglig og akademisk baggrund. Ydermere har vi i hvert afsnit kliniske vejledere, som er sygeplejersker med 1/6 diplomuddannelse i pædagogik. De er ansvarlige for den daglige vejledning i tæt samarbejde med de kliniske undervisere. 

Pædagogik

Vi driver, udvikler og forsker i klinisk uddannelse, hvor vi med afsæt i patientens forløb og situation, fokuserer på den uddannelsessøgendes læreprocesser. Vi bestræber os på at skabe en anerkendende og tryg læringskultur, der fremmer de lærendes nysgerrighed, ansvarlighed og selvstændighed. 

Studerende og elever hos os vil opnå forståelse for centrets definerede sygeplejefaglige perspektiv, som fokuserer på den enkelte patient og dennes reaktioner på sin sygdom og situation. I Uddannelsesteamet understøtter vi de studerendes anvendelse af viden i mødet med patienter og pårørende gennem etablerede læringsrum som fx ’før-, under- og eftervejledning’, studieunits, refleksionsrum, sygeplejekonferencer og forskellige undervisningstilbud i klasserum. 

Som metode for refleksion og vejledning arbejder vi i centret med Den Pædagogiske Refleksionsmodel (PRM), som er en metode, der systematiserer refleksionen over konkrete patientsituationer. Gennem anvendelsen af PRM understøtter vi læreprocesser, der integrerer sygeplejens forskellige vidensdimensioner, styrker evnen til at træffe vidensbaserede kliniske beslutninger med aktiv inddragelse af patient- og pårørendeperspektiver, samt fremmer kompetencen til kritisk refleksion og klinisk lederskab.

Læs artikler her:

Redaktør