Uddannelses- og træningsforløb - miniforløb

I Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme tilbyder vi et "miniforløb", som er et kortere udannelses- og træningsforløb, der styrker sygeplejerskers generelle kompetencer til at indgå i såvel faglige som organisatoriske forandringsprocesser i eget afsnit. Under forløbet anvender vi teorier og metoder fra centrets 1-årige uddannelses- og træningsforløb for at sikre sammenhæng mellem det, der læres på de to forløb.

​Formål   

 • at opnå fælles faglig retning, sammenhæng, synergi og fællesskabsfølelse på tværs i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme.
 • at styrke sygeplejerskernes analytiske kompetencer og kompetencer til refleksion - og dermed evnen til at indgå som kompetent medspiller i faglige og organisatoriske forandringsprocesser i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme. 
 • at understøtte forankring af prioriterede aktiviteter og indsatsområder.
​Metoden består i et miniforløb, hvor sygeplejerskerne møder hinanden om faglige spørgsmål og arbejder med emner, som de kliniske sygeplejespecialister har på deres faglige forum. Ligeledes anvendes teorier og metoder, der anvendes på Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdommes et-årige uddannelses- og træningsforløb for erfarne sygeplejersker for at sikre sammenhæng mellem det, der læres på de to forløb.  

Metoden anvendes til at styrke udvikling af generelle kompetencer til at indgå i såvel faglige som organisatoriske forandringsprocesser i eget afsnit. I metoden indgår også uddannelse og træning, der kan styrke sygeplejerskernes kompetencer til at forankre sygeplejens faglige vision om en professionel praksis. 

Mål

Sygeplejersken har:
 • ​opnået faglig viden og styrket sine kompetencer inden for udvalgte emner, der er relevante for alle sygeplejersker i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme.
 • styrket sine kompetencer til at afdække og afhjælpe en konkret klinisk problemstilling.
 • opnået kompetencer til at indhente og vurdere ny viden og formidle denne viden systematisk og forståeligt.
 • styrket sine evner til at argumentere fagligt og sagligt med afsæt i forskellige vidensformer.

Indhold, metoder og rammer for forløbet

Indhold
 • Litteratursøgning og vurdering af artikler.
 • Identificering af klinisk problemstilling og anvendelse af forskning i eget afsnit med emner fra fagligt forum.
 • Formidling og forankring af viden i eget afsnit .
 • Læring og refleksion med metoder til at understøtte egne og andres læreprocesser.
Metoder
Oplæg, refleksion, øvelser, undervisnings, opgaver og vejledning i plenum, samt læsning af artikler.  

Rammer
Forløbet strækker sig over 4 hele dage med forberedelse til hver gang.
​​

Redaktør