Uddannelses- og træningsforløb - miniforløb

I Hjertecentret tilbyder vi et "miniforløb", som er et kortere udannelses- og træningsforløb, der styrker sygeplejerskers generelle kompetencer til at indgå i såvel faglige som organisatoriske forandringsprocesser i eget afsnit. Under forløbet anvender vi teorier og metoder fra Hjertecentrets 1-årige uddannelses- og træningsforløb for at sikre sammenhæng mellem det, der læres på de to forløb.

​Formål   

 • at opnå fælles faglig retning, sammenhæng, synergi og fællesskabsfølelse på tværs i Hjertecentret.
 • at styrke sygeplejerskernes analytiske kompetencer og kompetencer til refleksion - og dermed evnen til at indgå som kompetent medspiller i faglige og organisatoriske forandringsprocesser i Hjertecentret. 
 • at understøtte forankring af prioriterede aktiviteter og indsatsområder.
​Metoden består i et miniforløb, hvor sygeplejerskerne møder hinanden om faglige spørgsmål og arbejder med emner, som de kliniske sygeplejespecialister har på deres faglige forum. Ligeledes anvendes teorier og metoder, der anvendes på Hjertecentrets et-årige uddannelses- og træningsforløb for erfarne sygeplejersker for at sikre sammenhæng mellem det, der læres på de to forløb.  

Metoden anvendes til at styrke udvikling af generelle kompetencer til at indgå i såvel faglige som organisatoriske forandringsprocesser i eget afsnit. I metoden indgår også uddannelse og træning, der kan styrke sygeplejerskernes kompetencer til at forankre sygeplejens faglige vision om en professionel praksis. 

Mål

Sygeplejersken har:
 • ​opnået faglig viden og styrket sine kompetencer inden for udvalgte emner, der er relevante for alle sygeplejersker i Hjertecentret.
 • styrket sine kompetencer til at afdække og afhjælpe en konkret klinisk problemstilling.
 • opnået kompetencer til at indhente og vurdere ny viden og formidle denne viden systematisk og forståeligt.
 • styrket sine evner til at argumentere fagligt og sagligt med afsæt i forskellige vidensformer.

Indhold, metoder og rammer for forløbet

Indhold
 • Litteratursøgning og vurdering af artikler.
 • Identificering af klinisk problemstilling og anvendelse af forskning i eget afsnit med emner fra fagligt forum.
 • Formidling og forankring af viden i eget afsnit .
 • Læring og refleksion med metoder til at understøtte egne og andres læreprocesser.
Metoder
Oplæg, refleksion, øvelser, undervisnings, opgaver og vejledning i plenum, samt læsning af artikler.  

Rammer
Forløbet strækker sig over 4 hele dage med forberedelse til hver gang.
​​

Redaktør