Klinisk ansvarsområde

​I Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme anvender vi kliniske ansvarsområder som metode til at forbedre kvaliteten i plejen og behandlingen til patienterne, dvs. som metode til at få udført konkrete opgaver eller mindre projekter. Et klinisk ansvarsområde kan fx være ernæring, implementering af ny vejledning, ny viden eller ny teknologi. ​


Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme anser og anvender ansvarsområder som horisontale karrieremuligheder for sygeplejersker, hvor de i deres arbejde med ansvarsområdet og gennem undervisning og vejledning kan styrke deres faglige, organisatoriske og analytiske kompetencer. 

Et væsentligt element i centrets kompetenceudvikling er, at læring, uddannelse og karrieremuligheder kan finde sted i det kliniske felt, uden at man som sygeplejerske skal flytte sig ud af klinisk praksis. De kliniske karrieremuligheder for sygeplejersker tydeliggørels gennem beskrivelse af kliniske ansvarsområder. Som et led i at styrke den enkelte sygeplejerskes kompetenceudvikling og karriereplan aftales indviduelle funktionsbeskrivelser og uddannelses og -udviklingsprogram. i programmet indgår aktiviteter, der giver sygeplejersken mulighed for at udvikle kompetencer i relation til ansvarsområdet. Derudover indgår aktiviteter, der kan styrke udvikling af kompetencer til at indhente, vurdere og formidle relevant viden til personalet i afsnittet inden for ansvarsområdet, så kvaliteten i sygeplejen højnes.

Formål

  • at forbedre kvaliteten i pleje og behandling til patienter, dvs. at udvikle og/eller monitorere kvaliteten inden for området i overensstemmelse med mål og gældende vejledninger.
  • at indhente og integrere viden i praksis, hvor der er et dokumenteret forbedringsbehov.
  • at tilbyde sygeplejersker udviklingsmuligheder samtidig med, at de varetager kliniske opgaver.

Metode

Metoden går ud på, at sygeplejersken tildeles et særligt ansvar for et specifikt område eller opgave, der er karakteriseret ved at være relevant for afsnittet, og ved at det er sygeplejerskens interessefelt. Valg af ansvarsområder kan ske lokalt i klinikken og afsnittet. I forbindelse med tværgående indsatsområder på Rigshospitalet og i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme kan der etableres ansvarsområder inden for det samme felt i alle afsnit, som det fx sker med ernæringsområdet. Dermed styrkes muligheden for faglige netværk for sygeplejersker, der arbejder med samme ansvarsområde. 

Et klinisk ansvarsområde kan varetages af en nyuddannet eller en erfaren sygeplejerske. Ansvarsområdet kan enten være tidsbegrænset efter aftale med nærmeste leder, indtil opgaven er udført/implementeret, og de aftalte mål for kompetenceudvikling er nået. Ansvarsområdet kan også være en fast funktion som fx for ernæringsområdet, hvor det er opgaverne, der kan ændres over tid. 

For hvert ansvarsområde indgås aftale med nærmeste leder om, hvori opgaven består, hvilke mål der skal nås og hvornår. Det aftales også, hvilke kompetencer sygeplejersken kan udvikle i arbejdet med ansvarsområdet, samt hvordan og hvem der vejleder sygeplejersken i arbejdet med det aftalte ansvarsområde. 

Afdelingssygeplejersken eller den kliniske sygeplejespecialist udarbejder en skriftlig aftale, der indeholder beskrivelse af ansvar, opgave, mål for kompetenceudvikling, aftale om undervisning og vejledning og generelle rammer for varetagelsen af området samt tidspunkt for evaluering og ansvarsområdets eventuelle ophør. Sygeplejerskens stillings- og funktionsbeskrivelse udvides med aftalen for ansvarsområdet. Funktionen evalueres ved MUS.

Der kan ud fra samme principper og rammer aftales ansvarsområder med konkrete opgaver og udviklingsmuligheder for sygeplejersker inden for ledelse og administration samt præ- og postgraduat uddannelse.   


Redaktør