Kliniske undervisere i Hjertecentret

​Her finder du kontaktoplysninger for de kliniske undervisere, der varetager den prægraduate uddannelse i Hjertecentret. 

 
Elisabeth Sievers​​ ​C​​amilla Bernild ​Rikke Würtz​

Camilla Lucht​​

​Bettina V. Poulsen​​​

Klinisk undervisningsansvarlig Elisabeth Sievers har kontor i opgang 2, 15. etage, afsnit 1. De øvrige kliniske undervisere har kontor i opgang 2, 14. etage - ved elevatorerne.

​​
Elisabeth Sievers - CV

Klinisk undervisningsansvarlig
Afsnit 3153-4 og sygeplejeamb.
Tlf. 3545 3464

C​V

​Faglige interesseområder/specialer

 • Uddannelse af studerende i klinisk praksis.
 • Teori/praksis.
 • Patientens perspektiv/ medinddragelse.
 • Grundlæggende sygepleje med udgangspunkt i patientens behov for sygepleje.
 • Sygeplejevidenskab.
 • Åndelig omsorg.
 • Sygepleje til uhelbredeligt syge og døende.


Uddannelse

 • Lektor.
 • Kandidat i sygeplejevidenskab – cand.cur.
 • SD i uddannelse og undervisning.
 • Sygeplejerske.

Klinisk erfaring. (1979-1996)

 • Almen medicin.
 • Onkologi.
 • Hospice.
 • Primær sundhedstjeneste


Pædagogisk erfaring

 • Underviser på Sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød (1996-2005).
 • Delestilling mellem Sygeplejerskeuddannelsen København og Hjertecentret (2005-2008).
 • Klinisk undervisningsansvarlig i Hjertecentret (2008 -).

Udviklingsprojekter

 • 200​1. Studiebog og status som studiemetodiske redskaber i sygeplejerskeuddannelsen. Frederiksborg Amts Sygeplejeskole. April 2001.
 • 2004. Udvikling af klinisk forberedende og klinisk bearbejdende undervisning ved Frederiksborg Amts Sygeplejeskole. Nov. 2004.

Publikationer

 • Sievers, Elisabeth (1997. Fortrolighedskundskab læres i praksis. Klinisk Sygepleje. 11, Nr.4, august 1997.
 • Sievers, Elisabeth (2002). Du har livet i dag – du ved ikke, hvad du har i morgen. En kvalitativ undersøgelse af døende patienters levede erfaringer omkring åndelige behov. Publikation fra Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Nr.36/2003.
 • Preisler Pernille på vegne af Jane Färch, Marianne Nybro Grum, Marianne Wettendorff Nørgaard, Elisabeth Sievers og Marianne Tewes (2012). Lærende møder - fra vision til virkelighed. Sygeplejersken. 112. Nr. 8, aug. 2012.
Til top​pen af siden​


Camilla Bernild 
CV

Kli
nisk underviser
Afsnit 3151-2, 2143 og Ekko lab.
Tlf. 3545 8775

​C​​V 

​Faglige interesseområder/specialer

 • Læring i klinisk praksis
 • Uddannelsesstudier og pædagogik
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategi
 • Teori/praksis forholdet og videnskabsteori
 • Patientens perspektiv på sygdom, sundhed, pleje og behandling.
 • Sygepleje til patienter med hjerte- og lungesygdom.
 • Udvikling af og forskning i læring
 • Projektledelse


Uddannelse

 • Kandidat i sundhedsfremme og pædagogik - cand.mag.
 • Sygeplejerske.


Klinisk erfaring. (2004-2009)

 • Kardiologi.


Pædagogisk erfaring

 • Klinisk underviser i Hjertecentret (2009-).


Udviklingsprojekter

 • 2009- 2011: ”Udvikling og evaluering af Studieunit”. Afsluttet internt udviklingsprojekt i Hjertecentret.
 • 2011: Udvikling af model: ”Klinisk beslutningstagen – pædagogisk refleksion model”. Afsluttet internt udviklingsprojekt i Hjertecentret.
 • 2012- ”Evaluering af uddannelsesprogrammer for nyansatte sygeplejersker i Hjertecentret”. Pågående internt udviklingsprojekt i Hjertecentret.
 • 2012: Implementering og evaluering af pædagogisk refleksionsmodel i prægraduat regi”. Pågående internt udviklingsprojekt i Hjertecentret.​
​Til toppen af sidenRikke Würtz - CV

Klinisk underviser
Tlf.: 35458650
Rikke.Wuertz@regionh.dk

​​​CV 

Faglige interesseo​mråder/specialer

 • Uddannelse af studerende i klinisk praksis.
 • Sygepleje til patienter med iskæmisk hjertesygdom.
 • Sygepleje til patienter med diabetes.
 • Akut og kritisk sygdom
 • Psykosociale reaktioner i forbindelse med akutte livsevents.
 • Sekundær og tertiær forebyggelse ved kronisk sygdom.
 • Patientperspektivet og empowerment.
 • Kobling teori/praksis: herunder refleksion og simulation.
 • Sundhedsvidenskabeligt projektarbejde.


Uddannelse

 • Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (Cand.Scient.San) (2011).
 • Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse (2008).
 • Kardiologisk Overbygningskursus (2006) .
 • Kardiologisk Grundkursus (2004).
 • Kardiologisk EKG - kursus (2004).
 • Kontaktsygeplejerskekursus (2002).
 • Sygeplejerske (2000).


Klinisk erfaring

 • Kardiologi, Gentofte Hospital.
 • Endokrinologi, Herlev Hospital.
 • Intern Medicin, Herlev Hospital.


Pædagogisk erfaring

 • Klinisk underviser (2011-). 


Udviklingsprojekter

 • Screening for angst og Depressionssymptomer før og efter hjerterehabilitering (quasi-eksperimentelt studie).
 • Selvrapporterede stressende livsevents og risiko for hypertension, Østerbroundersøgelsen (Tværsnitsstudie).
 • HIV positiv og selvrapporteret risikoadfærd (Litteraturstudie).
Til toppen af ​sidenCamilla Lucht -  CV

Klini
sk underviser
Afsnit 3143-4, 2153-4 og card.lab.
 ​
Til toppen af ​siden​

C​V

Faglige int​eresseområder/specialer

 • Læring i klinisk praksis, samt studiemiljø.
 • Udvikling og organisering af prægraduat uddannelse i Hjertecentret.
 • Vejledning og refleksion.
 • Sundhedsfremme og sygeplejevidenskab.
 • Samspillet mellem teori og praksis.
 • Patientinddragelse
 • Sygepleje til patienter med medfødte hjertefejl, endocardit, hjerteklapsygdomme, arytmier og transplanterede.
 • Medicinmodul.
 • Blodprøve undervisning.
 • Supervision af vejledere.
 • Grundlæggende og kompleks sygepleje med udgangspunkt i patientens behov for sygepleje.


Uddannelse

 • Master of Public Health – MPH (2010).
 • Sygeplejerske (2003).


Klinisk erfaring

 • Mave-tarm-kirurgi, Bispebjerg Hospital.
 • Børnekardiologi, Rigshospitalet.
 • Stråleterapi (stråleambulatorie), Rigshospitalet.


Pædagogisk erfaring

 • Klinisk underviser i Hjertecentret (2010-).


Udviklingsprojekter

 • 2009-2010: ” Undersøgelse af en dansk radio-terapi-kliniks strålepraksis, når den behandler kræftramte børn”. Udviklingsprojekt i Finsencentret.


Publikationer

 • Medforfatter på artiklen ”Moderne stråleterapi til børn”, børnecancerfondens Tidsskrift, udkom sommeren 2010.​


Bettina Voergaard Poulsen
  - CV

Klinisk underviser
Afsnit 4141, 3043, 3061 og anæstesi
bettina.voergaard.poulsen@rh.regionh.dk
Til topp​en af siden​​

CV
​Faglige interesseområder/specialer
 • ​Uddannelse af studerende i klinisk praksis.
 • Sygepleje til den komplekse kardiologisk og thoraxkirurgiske patient.
 • Læreprocesser.

Uddannelse
 • Master i Voksenuddannelse (MVO).
 • Diplom i sygepleje (½).
 • Sygeplejerske 1995.

Klinisk erfaring
 • Karkirurgisk, Skejby sygehus (1996 -2000).
 • Hjertemedicinsk intensiv, Rigshospitalet (2000-2001).
 • Lungemedicin Y, Gentofte (2002).
 • Kardiologisk afdeling P, Gentofte (2002 -2006).
 • Thoraxkirurgisk R, Gentofte 2006 -.

Pædagogisk erfaring
 • Klinisk vejleder 1998- 2000 (Skejby sygehus).
 • Klinisk vejleder 2002 – 2006 (Gentofte Hospital).
 • Uddannelses ansvarlig Sygeplejerske 2006-2008 (Gentofte Hospital).
 • Klinisk underviser 2008 (Hjertecenteret, Gentofte Hospital).

Udviklingsprojekter
 • Studieunit i Hjertecenteret (2009-2​​011).

Publikationer
 • Poulsen Bettina, Fink Eva, Bardenflech Marianne. (2008) ’En kritisk diskursanalyse af en ny uddannelsesreform – pædagogik eller politik’.
 • Poulsen B., Olsen D.B, Prehn K, Norup C, Overgaard D. (2009) ’Hjertepatienters oplevelser af det præoperative forløb – En spørgeskema undersøgelse’. (Pilotprojekt.)​
Redaktør