Arbejdet som sygeplejerske med speciale i Infektionsmedicin

​At være sygeplejerske i infektionsmedicin giver et godt fagligt grundlag. En travl udfordrende arbejdsdag indeholder både akut sygepleje og sygepleje af kronisk syge patienter. ​

​Introduktion og oplæring af nyansatte

Som nyansat gennemgår du en introduktion, der indeholder: 

  • Et struktureret introduktionsprogram, der tager i komptencekort
  • Grund-/ introduktionskursus

Et levende læringsmiljø

Vi har fokus på udvikling og uddannelse af plejepersonalet  og alle lærer på tværs af vores afsnit. Der er ved planlagte sygeplejekonferencer tilrettelagt undervisning og sygeplejefaglig refleksion med udgangspunkt i patientforløb i afsnittet  Her deltager sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og sygehjælpere. Nøglepersoner inden for udvalgte faglige områder  er en ressource i den kliniske hverdag. Områderne er specielt udvalgt i forhold til afsnittets fokusområder i sygeplejen – et eksempel er ernæring og sårpleje.

Plejepersonale har mulighed for at deltage i udvalgte projekter, hvor målet er kvalitetsudvikling af praksis. Det kan være patientens adherence i forhold til sin behandling eller sygepleje til den isolerede patient​.

Fokus på efteruddannelse

Hvert år deltager 1​ af vores sygeplejersker på et modul af efteruddannelsen i Patientologi, hvor erfarne sygeplejersker øver fordybelse og refleksion i forhold til den specialiserede sygepleje. Forløbet er tilrettelagt, så det tager udgangspunkt i deltagernes hverdag, og derfor kommer afsnittene til gode. Vores erfarne sygeplejersker tilbydes efteruddannelse for sygeplejersker ansat på afdelinger med kritiske og komplekse patientforløb. 

Centret har stort fokus på sygeplejerskers kompetenceudviklings- og uddannelsesmuligheder. Der er derfor udbudt flere uddannelsesforløb fx det 1-årige udannelses- og træningsforløb. Redaktør