Om Afdeling for Hjertesygdomme

 Afdeling for Hjertesygdomme er en del af Rigshospitalets Hjertecenter. I samarbejde med centerets anæstesi- og kirurgiafdelinger varetages specialiseret behandling af patienter med hjerte- og lungesygdomme. ​​

​​​​​​​​

​Det drejer sig f.eks. om behandling af:​

  • angina pectoris (hjertekrampe)
  • hjerteinfarkt (blodprop i hjertet)
  • hjerterytmeforstyrrelser
  • hjerteklapproblemer
  • medfødte hjertesygdomme
  • patienter med behov for hjertetransplantation eller kunstigt hjerte

Moderne billedediagnostik (skanninger) og de mange forskellige invasive kardiologiske behandlinger (f.eks. ballonudvidelser af kranspulsårer) er hjørnestenene i afdelingens kliniske arbejde.​

Se afsnit og enheder i Afdeling for Hjertesygdomme

​Afdelingens organisering

Afdeling for Hjertesygdomme består herudover organisatorisk af 7 forskellige sengeafsnit med hver deres særlige fagområder. I tilknytning hertil findes et hjertemedicinsk intensivafsnit samt funktioner for ekkokardiografi og et kardiologisk laboratorium med 8 moderne operationsstuer til invasiv behandling af en række tilstande som f.eks.:​

  • hjerterytmeforstyrrelser (ablation, pacemaker/ICD)
  • kranspulsåresygdom (ballonudvidelse, PCI)
  • hjerteklapindgreb samt tilhørende klinikfaciliteter.​

I samarbejde med røntgenafdelingen udføres et stort antal hjerte-CT og hjerte-MR skanninger, og afdelingen er en central del af Rigshospitalets Enhed for Arvelige Hjertesygdomme, Enhed for Medfødte Hjertesygdomme og Center for Gravide med Hjertesygdom.

Forskning vægtes højt og ca. 70 medarbejdere har fuldtidsforskning som hovedopgave, heraf 10 professorer og ca. 40 Ph.d.-studerende. 

Se afsnit og enheder i Afdeling for Hjertesygdomme


Redaktør