Hjertesygdomme, daghospital 2144/3142
Vi modtager primært patienter med rytmeforstyrrelser og kranspulsåresygdom (iskæmisk hjertesygdom) til dels ambulant forundersøgelse og dels indlæggelse med gennemførsel af overbrænding i hjertet (ablation) og kranspulsåreundersøgelse og/eller ballonudvidelse (KAG/PCI).

Afsnit 2144
​Primært for patienter til ambulant forundersøgelse og  planlagt indlæggelse med behov for kranspulsåre-undersøgelser og/eller ballonudvidelse.​

Afsnit 3142
Primært for patienter med f.eks. tidligere eller akut hjerteinfarkt (blodprop i hjertet) og behov for kranspulsåre-undersøgelser og/eller ballonudvidelse (KAG/PCI), samt patienter med arytmi til ambulant forundersøgelse og planlagt indlæggelse med behov for overbrænding i hjertet (ablation).

Kontaktinformation til daghospitalet

Til toppen​


Hjertesygdomme, Ultralyd 2141
I Hjertesygdomme, Ultralyd 2141 (opgang 2, 14.sal) varetages ultralydsundersøgelser af hjertet (ekkokardiografi), herunder specialundersøgelser via spiserøret og ultralydsundersøgelser af hjerteklapper under operation. Herudover administreres en telemedicinsk tjeneste som servicerer sygehusvæsenet i Grønland og ikke-specialiserede sygehuse i Danmark.

Kontaktinformation til Hjertesygdomme, Ultralyd 2141

Til toppen​


Hjerte- og Lungesygdomme, klinik 8523
Klinikken varetager kontrol af ikke-indlagte patienter med komplicerede behandlingsforløb og modtager nyhenviste patienter fra andre sygehuse. Klinikken er også indgangsporten for patienter som ses i Rigshospitalets Enhed for Arvelige Hjertesygdomme og Center for Gravide med Hjertesygdom.

Kontaktinformation til Hjerte- og Lungesygdomme, klinik 8523

Til toppen


Hjerte- og Lungetransplantation, sengeafsnit 2153/2154
Opgang 2 – 15. sal – afsnit 3 og 4

Afsnit 2153 og 2154 er for patienter med alvorligt hjerte- og lungesvigt. Her modtages patienter til vurdering, udredning og behandling i forbindelse med:

 • Indstilling til Heartmate
 • Indstilling til hjertetransplantation
 • Behandling af forhøjet tryk i lungekredsløbet
 • Indstilling til lungetransplantation
 • Lungeemfysem
 • Sjældne lungesygdomme
 • Second opinion

Sengeafsnit (opgang 2, 15. sal) primært til patienter, som evt. er kandidater til – eller har gennemført lunge- eller hjertetransplantation.

Kontaktinformation til Hjerte- og Lungetransplantation, sengeafsnit 2153/2154

Til toppen​


Hjerteklapsygdomme, sengeafsnit 3153/4
Sengeafsnittet (opgang 3, 15. sal) er primært for patienter med hjerteklapsygdom eller medfødt hjertesygdom.

Kontaktinformation til Hjerteklapsygdomme, sengeafsnit 3153/4

Til toppen​


Hjertesygdomme, sengeafsnit 3141
Hjertesygdomme, sengeafsnit 3141 modtager patienter til vurdering, udredning og behandling for akut hjerteinfarkt (blodprop i hjertet), patienter med blodprop i lungen samt patienter med bristninger på hovedpulsåren. 

Læs mere om Hjertesygdomme, sengeafsnit 3141

Kontaktinformation til Hjertesygdomme, sengeafsnit 3141

Til toppen​


Hjerte- og Lungesygdomme, visitation 2013

Alle henvendelser vedr. visitationsspørgsmål, henvisninger, ventetider, mv., for indlagte patienter håndteres i Hjerte- og Lungesygdomme, visitation 2013. Tlf. 35 45 22 05 i tidsrummet kl. 8-15.​

Kontaktinformation til Hjerte- og Lungesygdomme, visitation 2013

Til toppen​


Hjertesygdomme, sengeafsnit 3143

Sengeafsnit (opgang 3, 14. sal) primært for patienter med hjerterytmeforstyrrelser.

Kontaktinformation til Hjertesygdomme, sengeafsnit 3143

Til toppen​Pacemaker og ICD, klinik 3143
I Pacemaker og ICD, klinik 3143 kontrolleres pacemakere og ICD'er.

Kontaktinformation til Pacemaker og ICD, klinik 3143

Til toppen​


​Hjertesygdomme, intensiv behandling 2143
Hjertesygdomme, intensiv behandling 2143 (opgang 2, 14. sal) er for patienter med behov for intensiv terapi. Tlf. 35 45 21 43.

Kontaktinformation til Hjertesygdomme, intensiv behandling 2143


Hjertesygdomme, operation 2011/2012
I Hjertesygdomme, operation 2011/2012 (opgang 2, 1. sal) foretages alle invasive procedurer af undersøgelses- og behandlingsmæssig art, herunder:

 • kranspulsåreundersøgelser (KAG)
 • ballonudvidelse af kranspu lsårer (PCI)
 • elektrofysiologiske undersøgelser
 • overbrænding i hjertet (ablation)
 • Pacemaker + ICD-implantation 
 • undersøgelser i forbindelse med hjerte- og lungetransplantation.


Til toppen​


Klinisk Forskningsenhed og Laboratorium for Molekylær Kardiologi

Se under Forskning

Til toppen