Stentbehandling gennem lysken - TEVAR

TEVAR (Thoracic Endo Vascular Aortic Repair) er en kateterbaseret behandling til patienter, som har en udposning (et aneurisme) eller en rift (en dissektion) i karvæggen på den del af hovedpulsåren (aorta), der ligger i brystkassen. 
Formålet med TEVAR-behandling er at stabilisere væggen i hovedpulsåren og dermed forhindre, at udposningen eller riften vokser. Samtidig sikrer behandlingen, at blodet fortsat kan strømme til kroppens vitale organer. 

Ved TEVAR-behandling indsættes en rørprotese (stent), der er lavet af metal og syntetisk materiale, via en pulsåre i lysken det sted, hvor udposningen/riften er opstået. 

TEVAR-behandling kan udføres akut eller i et roligt og planlagt forløb ud fra behov og forløbet afhænger af evt. komplikationer. Indlæggelsestiden varierer derfor fra ca. 2-8 dage.

Patientinformation
Redaktør