Om Enhed for Hjerteklapsygdomme

Enhed for Hjerteklapsygdomme behandler alle former for hjerteklapsygdomme. Personalet er højt specialiseret i vurdering, udredning og behandling af patienter med hjerteklapsygdom.

Afhængigt af den enkelte patients hjerteklaplidelse kan der være behov for åben hjertekirurgi, kateterbaserede behandlinger eller medicin, og i Enhed for Hjerteklapsygdomme rummer vi alle disse tre. Det gør, at du som patient er i centrum, og vi stræber efter at give dig den bedst mulige behandling.

Velkommen til Enhed for Hjerteklapsygdomme!

Redaktør