Hjerteklapsygdomme, sengeafsnit 3153/4

​Velkommen til Hjerteklapsygdomme, sengeafsnit 3153/4.

Afsnittene ligger i opgang 3 på 15. sal, afsnit 3 og 4 og er for patienter med hjerteklapsygdom. 

Vi modtager patienter til vurdering, udredning og behandling i forbindelse med: 


Hverdagen i afsnittet / dit ophold

I samarbejde med dig ønsker vi at tilrettelægge den bedst mulige behandling og pleje i forhold til dine ønsker og behov. Har du særlige forventninger og ønsker til os, hører vi det meget gerne. Vi gør os umage for, at du føler dig tryg og godt behandlet under hele dit ophold.

Patient- og pårørende inddragelse, stuegang og besøgstider

Vi informerer dig grundigt, før du får lavet en prøve, undersøgelse eller behandling. Hvis du har brug for at få uddybet eller gentaget noget, skal du bare spørge. Det er vigtigt, at du føler dig godt informeret og forstår, hvad der skal ske. 

Ved stuegangen har du og dine pårørende mulighed for at tale med en læge og en sygeplejerske om din sygdom og behandling. Det er en god idé at skrive eventuelle spørgsmål ned på forhånd, så du husker alt det, du gerne vil have svar på. I hverdagene er der stuegang dagligt. I weekenden og om aftenen er der stuegang efter behov. 

Dine pårørende er velkomne til at besøge dig på hospitalet, og vi har frie besøgstider. Dog holder vi hviletid mellem kl. 12.30-14.00 og beder om, at du så vidt muligt undgår besøg i dette tidsrum. 

Personale

Afsnittet ledes af overlæge Emil Fosbøl, overlæge Susanne Holme og afdelingssygeplejerske Line Brinch Sonnichsen. Der er tre kliniske sygeplejespecialister og tre sekretærer i afsnittet. Derudover er et skiftende antal læger og sygeplejersker ansvarlige for den daglige pleje og behandling.


Teamledelse

Emil Fosbøl
Overlæge

Susanne Holme
Overlæge

Line Brinch Sonnichsen
Afdelingssygeplejerske


Kliniske sygeplejespecialister

Bettina Højberg Kirk
Marianne Nybro Grum
Mitti Blakø


Sekretærer

Lone Johnsen
Hanne Vilmar-Knudsen
Sara Brandt Nilsson


Redaktør