For fagfolk

​Information om visitation, indikation for ECMO, forberedelse til afhentning og transport.

Hvad er ECMO?

ECMO (Extra Corporal Membran Oxygenering) er en modificeret hjerte-lungemaskine, som ilter blodet uden for kroppen via en membran. 

Patienter med lungesvigt behandles med veno-venøs ECMO (respiratorisk ECMO) og patienter med cirkulationssvigt /multiorgansvigt behandles med veno-arteriel ECMO (kardiel ECMO).

Visitation og konsultation

Vi er meget gerne behjælpelige vedr. henvendelser forud for evt. ECMO. Vi lærer hele tiden mere om de forskellige patientgrupper ved at blive inddraget tidligt i forløbet og vil herved også kunne yde en bedre rådgivning og behandling. 
Herudover er det lettere at planlægge eventuel transport/afhentning, såfremt vi hører om patienten i god tid forinden.

Ved behov for rådgivning eller evt. indikation for ECMO rettes først henvendelse til vagthavende almen intensiv 4131, der varetager den initiale rådgivning og visitation, på:

Telefon 35451041

ECMO-vagthavende på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling, Rigshospitalet, kan træffes på:

Telefon: 35451698

Normale indikationer for ECMO-behandling


Nyfødte
Mekoniumaspiration, Sepsis, Kongenital diafragma-hernie, Pneumothorax eller anden årsag til dårlig saturation.

Børn og voksne
Sepsis og Septisk shock er i dag den hyppigste diagnose. Pneumoni (virus og bakteriel), ARDS, Myokardit, Aspiration, Leukæmi (specielle kriterier), Pneumothorax. Alle sygdomme med dårlig lunge- eller hjertefunktion som er livstruende, men med en god prognose.

Behandlingstiden er alt fra en til flere uger. Gennemsnitsbehandlingstid for selve ECMO-behandlingen er 12 dage.

Stamsygehus: Forberedelse til ECMO-afhentning


Hvordan kommer patienten til Rigshospitalet?

Såfremt patienten er for ustabil til at blive transporteret i respirator, kommer ECMO-teamet og afhenter patienten og opstarter evt. ECMO-behandling, inden patienten transporteres til Rigshospitalet. Det tager oftest ca. 4-5 timer fra, at beslutningen om at afhente patienten er taget, til patienten er kommet på ECMO.

ECMO-teamet vil på Sjælland normalt ankomme med XL-ambulance (ECMO-LANCEN). I det øvrige Danmark vil afhentning enten være med helikopter eller ECMO-LANCEN.

Forud for afhentning vil det være en stor hjælp, hvis ovenstående tjekliste for forberedelse til anlæggelse af ECMO på stamsygehus er gennemgået.

Der kan blive behov for assistance af en operationssygeplejerske ved vanskelig/kompliceret kanylering. I så fald vil vi sætte pris på, at hjemsygehus kan assistere med en operationssygeplejerske.

Pårørende

Pårørende er meget velkomne i afsnittet. Pårørende til børn vil kunne tilbydes plads på patienthotellet. Øvrige pårørende vil, mod egenbetaling, kunne anvises overnatningsmulighederRedaktør