​Bedøvelse drejer sig om at sikre patientens oplevelse af søvn og smertefrihed. Under bedøvelsen varetages desuden en række andre funktioner. Det drejer sig bl.a. om stabilisering af kredsløbet, opretholdelse af åndedrættet og infektionsbehandling.