Thoraxanæstesiologisk speciallægeuddannelse

Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling deltager i speciallægeuddannelsen i Region Hovedstaden samt Region Sjælland. Afdelingen er eneste sted i Østdanmark, hvor de uddannelsessøgende læger kan undervises i thoraxanæstesi. 

​Alle kursister i Region Øst har et ophold på tre måneder i klinikken i løbet af deres hoveduddannelsesstilling. Afdelingen modtager derfor årligt 24 kursister, som er under uddannelse til speciallæge i anæstesi.

Alle kursister får tildelt en hovedvejleder, som sørger for at uddannelsesprogrammet gennemføres. Speciallægerne på afdelingen fungerer som kliniske vejledere og vi prioriterer supervision på operationsstuen højt. Kursisten har altid en speciallæge med på operationsstuen.

Desuden deltager kursisterne i vagtberedskabet på Hjerte- og Lungesygdomme, intensiv behandling 4141, hvor de har vagt sammen med en speciallæge.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin​

Afdelingen følger DASAIM's uddannelsesprogrammer med log-bog og evalueringssamtaler.
Læs mere om DASAIM's v​idereuddannelsesprogram


Redaktør