Til patienter og pårørende

​I Afdeling for Patologi betjener vi de regionale hospitaler samt praktiserende læger, speciallæger og tandlæger med lægelige diagnoser baseret på undersøgelser af organer, væv og celler.

Hvad er Patologi?

Patologi - eller patologisk anatomi - er læren om forandringer i væv og celler forårsaget af sygdom. 

Patologiafdelingens personale undersøger vævsprøver med henblik på at stille en diagnose og afgøre sygdommens omfang. 

Hvad sker der i Patologiafdelingen?

I Patologiafdelingen betjener vi de regionale hospitaler samt praktiserende læger, speciallæger og tandlæger med lægelige diagnoser baseret på undersøgelser af organer, væv og celler. De væsentligste opgaver i afdelingen er diagnostik af kræftsygdomme, diagnostik af ikke-kræftsygdomme, screeningsundersøgelser og obduktioner.

Vi laver årligt cirka 38.000 vævsprøver. Derudover foretager vi hvert år cirka 42.000 celleundersøgelser - især med henblik på diagnostik af kræft og forstadier til kræft. En stor del af disse undersøgelser udføres som led i den forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft.   

Redaktør