Hvad sker der med din prøve?

Afdeling for Patologi udfører præcisionsdiagnostik baseret på mikroskopiundersøgelser og protein- og genanalyser af organer, væv og celler. Her kan du følge prøvens vej fra modtagelse til diagnose​.

Når vi modtager en prøve fra hospitalet eller speciallæger, registrerer vi først prøven i vores patologisystem, så vi kan identificere prøven gennem alle vores processer. Her er det vigtigt, at prøven både er mærket med rekvisitionsnummer og patientens navn og cpr.nr.

Prøven bliver herefter præpareret i væske (formalin) i 2-24 timer, afhængigt af vævsprøvens størrelse. 

Makroskopi - hvad øjet ser

Næste trin er, at en patolog eller trænet bioanalytiker undersøger prøven med det blotte øje og nøjagtigt beskriver vævets udseende, herunder størrelse, farve, konsistens, samt eventuelle afvigelser eller tumorer.  Den proces hedder makroskopisk undersøgelse.  

Når det er relevant for den endelige diagnose, tages der også et billede af vævet. 

Vævsprocessering - indkapslet i voks

For at kunne mikroskopere vævet skal det præpareres og behandles med forskellige teknikker, før patologen kan undersøge dem. Vævet bliver undervejs indkapslet i voks til en blok på 2x3x1 cm. Den proces hedder vævsprocessering og tager 4-18 timer.

Farvning – visualisering af det usynlige

Nu kan der fra toppen af blokken skæres tynde skiver af vævet på kun 4 mikrometer. Disse fikseres på et objektglas. 

Snittene med vævet farves med en række farvestoffer, som gør væv og celler synlige. Herefter kan prøven vurderes under mikroskopet af patologen med den relevante specialisering. I mikroskopet kan patologen se, om der fx er kræftceller til stede samt hvilken type kræftceller, det drejer sig om. Patologen stiller ud fra sine observationer en diagnose, som sendes til den læge eller afdeling, der tog prøven.

Hvor længe opbevares vævsprøverne?

Alle prøver arkiveres, så de senere kan findes frem for yderligere analyser.
Ifølge lovgivningen fra Sundhedsstyrelsen kasseres restvævet først efter 3 uger, objektglas efter mindst 5 år og blokke først efter 100 år.


 Prøvens vej

Redaktør