​​​

Uddannelse og undervisning

​Uddannelse er en vigtig del af hverdagen for alle ansatte i Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. Det gælder både egen videreuddannelse, men også uddannelse af studerende og kolleger fra andre hospitaler, både nationalt og internationalt. Afdelingen leverer omfattende undervisningsprogrammer til ansatte på andre nuklearmedicinske og radiologiske afdelinger i Danmark og i de nordiske lande.​