Bioanalytikere og radiografer

Uddannelsen til hhv. bioanalytiker og radiograf er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen er inddelt i 14 moduler, og veksler mellem undervisning på Metropol, ophold i afdelingen og afsluttes med et bachelorprojekt.​

 

Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin har flere studerende i klinisk praktik fra begge uddannelser i løbet af året.
På Blegdamsvej drejer det sig om ca. 40 bioanalytikerstuderende og 15 radiografstuderende.

I Glostrup er der ca. 18 bioanalytikerstuderende og 6 radiografstuderende.

Som studerende i klinisk fysiologi og nuklearmedicin vil man opleve, at man har patientkontakt, og man lærer at betjene apparatur for at udføre undersøgelser med både avanceret teknologi og mere enkel teknologi. Kvalitetssikring er en stor del af uddannelserne og indgår altid som et fast punkt i de kliniske forløb.

De studerendes ophold i afdelingen varierer fra 2-10 uger, og de deltager i de daglige opgaver og undersøgelser sammen med bioanalytikerne/ radiograferne i klinikkerne.

Flere af modulerne afsluttes desuden med en praktisk eksamen i afdelingen.

Bioanalytikerunderviserne arbejder tæt sammen med underviserne på Professionshøjskolen Metropol. Det gælder både i forbindelse med undervisning, og eksamen enten som eksaminator eller censor.

Du kan orientere dig om uddannelserne på hjemmesiden:

Professionshøjskolen Metropol​

Redaktør