Analyseliste

På Rigshospitalets laboratorierportal kan du finde en liste over alle analyser, der udføres i Afdeling for Genomisk Medicin.

​Prøvemodtagelse

Blodprøver kan sendes med almindelig post eller ved personligt fremmøde.

Rekvirering i LABKA

Medarbejdere på Rigshospitalet kan rekvirere analyser til Afdeling for Genomisk Medicin afsnit 4113 igennem klinikdelen i LABKA.

Rekvisitionsssedler

Her kan du finde rekvisitionssedler til genetiske analyser, brystkræft-microarray-analyse, børnekræft og vævsanalyser, ultralydsanalyser og vævsprøve til børnetumor-analyse.