Genomisk medicin er et barn af den genomiske forskning. ​Foto: Tomas Bertelsen

Hvad er genomisk medicin?

​​Kortlægningen af menneskets genom ændrede ikke kun vores selvopfattelse. Den bragte også helt nye muligheder for at forstå sygdomme og vejen til deres behandling.

Genomisk medicin er et barn af den genomiske forskning. Betegnelsen henfører til genomisk forskning i klinisk sammenhæng og brugen af den ny viden og teknologi til diagnostisk behandling.

Genomisk medicin baserer sig på ny og kostbar teknologi, der gør det muligt at undersøge det samlede genom. Undersøgelserne kræver personale med nye kompetencer, f.eks. bioinformatik og bevæger sig på tværs af de traditionelle specialegrænser.

For at give de kliniske afdelinger på Rigshospitalet og andre hospitaler adgang til de nye teknologier og stimulere uddannelsen af det lægelige personale har Rigshospitalet Afdeling for Genomisk Medicin.

Afdeling for Genomisk Medicin er finansieret af midler fra statens pulje til større forskningsinfrastruktur, private fonde (Højteknologifonden og Svend Andersen Fonden) og fra Rigshospitalets egne midler. ​


Finn Cilius fortæller om genomisk medicin (engelsk)

Se video (via Vimeo.com)

Filmen er produceret af QiagenRedaktør