Microarray Center

​Rigshospitalets Microarray Center er en integreret del af Enhed for Genomisk Medicin, som udfører analyser baseret på microarray teknologi.

Rigshospitalets Microarray Center er en integreret del af Enhed for Genomisk Medicin, som udfører analyser baseret på microarray teknologi. Microarray Centret består af to akademikere med molekylærbiologisk baggrund, en bioinformatiker og fire laboranter.  Vi tilbyder analyser af gen ekspression (transskription), kopitalsvariationer og miRNA profiler, samt bioinformatisk behandling af data. Den største fordel ved brug af microarray teknologi er en kort svartid og meget robuste resultater.

Til rutine diagnostik bruger vi microarrays til for eksempel brystkræft subklassificering, risiko vurdering og stratificering af børn med hjernetumorer (neuroblastoma) og til at identificere mulige mål til målrettet kræftbehandling af patienter inkluderet i Phase1 enheden. Udover diagnostiken deltager Microarray Centret i en række af interne og eksterne projekter. Vi vejleder også gerne med eksperimentelt design og yder hjælp ved brug af microarray relateret softwares.

Redaktør